לייעוץ ראשוני מיידי

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  זכויות משפטיות חד-הוריות

  הורה יחידני הוא הורה שעל פי החוק הוא "הורה שאינו נשוי ויש באחזקתו ילד שטרם מלאו לו 18 שנה". כלומר זוהי משפחה בה יש ילד אחד לפחות, והורה יחיד, שאינו נשוי (כלומר גרוש, אלמן או רווק) ואינו מתגורר עם ידוע בציבור, או שהוא נשוי אך נמצא בנפרד מבן הזוג במקרים כגון: בן הזוג אינו חי בארץ, או שהיא אשה עגונה או השוהה במקלט לנשים מוכות, הורה שחי בנפרד מבן הזוג תקופה של שנתיים לפחות, המנהל הליך גירושין במשך הזמן הזה.

  ניתן להפריד בין שני סוגים עיקריים של משפחות חד הוריות: הראשון משמעותו שקיים הורה אחד בלבד ואין הורה נוסף, כמו במקרה שבו אחד ההורים נפטר, או שהילדים הובאו לעולם בתרומת זרע, והסוג השני משמעו משפחה בה יש שני הורים שאינם חיים יחד, בעקבות גירושין או שמלכתחילה לא היו נשואים. ישנן השלכות מסוימות להגדרות המשנה הללו (המכונות "הורה יחיד" אל מול "הורה בנפרד") כמו בפקודת מס הכנסה המפרידה בין המקרים, אך ברוב הגופים הקשורים למשפחות חד הוריות ההתייחסות שווה.

  במרבית המשפחות החד הוריות נמצאים הילדים בחזקת האם, המכונה "אם חד הורית" או "אם יחידנית". במשפחות בהן מצויים הילדים בחזקת האב, הוא מכונה "אב חד הורי", או "אב יחידני".

  בישראל חיות יותר ממאה אלף משפחות חד הוריות עם ילדים עד גיל 17. ברובן המכריע נמצאים הילדים בחזקת האם, וברובן המשפחה חד הורית כתוצאה מ גירושין (כ-58%), ובחלקן ההורה פרוד (15%), רווק (17%) או אלמן (10%).

  הורים יחידניים יכולים ליהנות ממגוון זכויות המעוגנות בחוק, וזאת מתוך ההכרה כי משפחות אלו זקוקות לסיוע רב יותר ממשפחה רגילה. אנו נפרוס כמה מהעיקריות שבהן:

  נקודות זיכוי בתשלום מס הכנסה, זכאות להכשרה מקצועית לעידוד ההורה היחידני להצטרף למעגל העבודה (להורים המקבלים הבטחת הכנסה או תשלומי מזונות מהביטוח הלאומי)

  הנחה בארנונה, בחשבון החשמל, באגרת הטלויזיה, סיוע בשכר הדירה, סיוע ברכישת דירה (משכנתא), זכות לדיור ציבורי בשכירות (למשפחות חד הוריות בעלות שלושה ילדים לפחות, כאשר המשפחה ממצה את כושר ההשתכרות שלה)

  מענק לימודים, תוספת ימי מחלה לילד, סיוע במימון משפחתונים ומעונות יום, קייטנות, צהרונים, מטפלות, חוגים ושיעורי עזר.

  הקלות להורים יחידים בשירות מילואים, השלמת השכלה במטרה להרחיב את אפשרויות התעסוקה שלהם, וסיוע מטעם הרשויות המקומיות (בהתאם למידת הסיוע הניתן בכל רשות מקומית)

  קיימות הטבות וזכאויות נוספות. ההטבות והסיוע תלויות במצבה הכלכלי של המשפחה החד הורית ובמספר הילדים עד גיל 18 הנמצאים בחזקתה, ויש צורך לברר את הפרטים המדוייקים עבור כל מקרה ומקרה.

  לייעוץ ראשוני מיידי

  השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר
   עורך דין גירושין - שאלות ותשובות

   מהי תביעה למשמורת ילדים?

   כבר בראשית הליכי הגירושין בין בני הזוג מתבקשת, כעניין ברור מאליו, הכרעה בשאלה בידי מי יוחזקו הילדים לאחר הפירוד בין הוריהם. כל אחד מההורים זכאי להגיש לבימ"ש למשפחה תביעת משמורת שבה הוא תובע כי הילדים יישארו בחזקתו ויתגוררו עמו לאחר הפירוד. בדרך כלל ימנה ביהמ"ש פקידת סעד לשם בדיקה ומתן חוות דעת בשאלה מי מבין ההורים הוא המתאים ביותר להיות ההורה המשמורן. במקרים המתאימים יוסיף ביהמ"ש וימנה מומחה בתחום בריאות הנפש לצורך ביצוע בחינה מעמיקה יותר של מסוגלותם ההורית של ההורים. יודגש כי בחוק גם קיימת קביעה כללית (הניתנת לסתירה), כי ילדים עד גיל 6 יהיו במשמורת האם. בדרך כלל, קובע ביהמ"ש כי הילדים המשותפים יהיו במשמורת האם למרות שיש מקרים יוצאי דופן שבהם יקבע ביהמ"ש כי הילדים יהיו בחזקת האב וזאת בדר"כ בעקבות חוות דעת חד משמעית של פקידת הסעד ו/או המומחה למסוגלות הורית.

   מהי סמכות מקבילה של בית הדין הרבני?

   כאמור הסמכות לדון בתביעות הנ"ל הנן בידי בימ"ש למשפחה. אולם, בתנאים מסויימים גם ביה"ד הרבני יכול לדון בתביעות אלה. במסגרת תביעה לגירושין המוגשת לביה"ד, ורק במסגרת תביעת לגירושין, ניתן לצרף ולכרוך את התביעות הנ"ל: משמורת ילדים, מזונות אשה ותביעות רכוש, ולהגישן כחלק מתביעת הגירושין לביה"ד הרבני. יודגש כי ישנם תנאים מקדמיים שצריכים להתקיים על מנת שביה"ד יהיה מוסמך לדון בתביעות המצורפות ובהם התנאי העיקרי שתביעת הגירושין וצירוף יתר התביעות נעשו מתוך רצון וכוונה אמיתיים להתגרש ולא רק ממניעים טקטיים ומוך רצון לרכוש יתרונות על פני בן הזוג האחר. עוד יודגש כי מזונות ילדים לא ניתנים לצירוף וכריכה לתביעת גירושין והם תמיד יהיו בסמכות ביהמ"ש למשפחה.

   מהי תביעה למזונות ילדים?

   כשקיים סכסוך בין בני זוג, זכאית האשה להגיש בכל עת לבימ"ש למשפחה תביעה נגד בעלה לתשלום למזונות ילדים. תביעה זו הנה תביעה לחייב את הבעל לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכלכלתם ובגידולם של הילדים והיא כוללת את כל הצרכים להם זקוקים הילדים החל ממזון, דרך לבוש, לימודים, בריאות, וכלה בדיור והוצאות החזקת דיור. ככלל, עפ"י החוק החל כיום על יהודים, חובת תשלום מזונות לילדים המשותפים, ככל שמדובר בצרכים הכרחיים, חלה באופן בלעדי על הבעל. יודגש כי קיימים מקרים ומצבים שבהם תחול על האם חובה להשתתף במזונות הילדים, כמו למשל במקרה שמדובר בילדים שמעל גיל 6 שנים, וכאשר האם עובדת ומשתכרת בשיעור שמעבר לנדרש לכיסוי צרכיה שלה.

   מהי תביעה לשיתוף וחלוקת רכוש?

   כל אחד מבני הזוג זכאי להגיש לביהמ"ש למשפחה תביעה לקבוע כי רכוש וזכויות מכל סוג שנצברו במשך שנות הנישואין ע"י בן הזוג השני הוא רכוש משותף ו/או במקרים המתאימים תביעה הפוכה, לקבוע כי רכוש מסויים אינו רכוש משותף (למשל רכוש שהגיע לבן הזוג בירושה). בתביעה זו ניתן גם לבקש לפרק את השיתוף ברכוש שבין בני הזוג ולחלקו ביניהם בין בדרך של מכירה בין בדרך אחרת של חלוקה.

   קידום עורכי דין קידום עורכי דין
   דילוג לתוכן