לייעוץ ראשוני מיידי

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  פרשת דודו טופז – מזונות ילדים קטינים מהעזבון

  אחת הפרשיות המסעירות ביותר בישראל של השנים האחרונות היא ללא ספק פרשת מעשיו הפליליים של דודו טופז, שהגיעה לסיומה הטרגי בהתאבדותו של טופז בבית המעצר. מעבר לטרגדיה הנוראה שהובילה לסיום המר הזה, יש לזכור כי דודו טופז היה אב לשלושה ילדים קטינים. כל ילד שלו נולד מברית נישואין אחרת שהסתיימה בגירושין, ולפיכך כל אחד מהילדים זכה לתשלום מזונות ילדים במהלך שנות חייו של טופז. נשאלת השאלה, כעת, לאחר התאבדותו של האב, האם זכאים הילדים למזונות, למרות שהאב כבר אינו בחיים?

  מזונות ילדים הם חוב של העזבון

  הזכות של מזונות ילדים ממשיכה להתקיים גם לאחר מות האב, והיא נחשבת כחוב לכל דבר של עזבון המנוח. במסגרת חוק הירושה נקבע, כי ילדי הנפטר, הנזקקים למזונות, יהיו זכאים לקבל זאת דרך העזבון ללא כל קשר לעובדה, אם מדובר בירושה על פי דין או במצב של ירושה לפי צוואה שהותיר המנוח. הזכות למזונות מוגדרת, כחוב של העזבון, והיא קודמת לזכות הירושה.

  אם כן, לילדיו של דודו טופז יש את הזכות לקבלת מזונות ילדים מעזבון אביהם, כיוון שהם היו תלויים במנוח, ובמותו הוא הותיר אותם ללא מקור כלכלי. החוק קובע, שילד הזכאי למזונות ילדים לאחר מות המוריש, יוכל לגבות את אותם מזונות ילדים מהעזבון, אם נמצא מתאים בשני מישורים:

  • בית המשפט קבע כי הוא זכאי לקבל מזונות ילדים.
  • בית המשפט קבע את שיעור המזונות לו הילד זכאי.

  כיצד מוגשת תביעת מזונות ילדים מהעזבון?

  לצורך הגשת תביעה עבור מזונות ילדים מעזבון יש להגיש בקשה בשם הקטינים לבית המשפט לענייני משפחה. מומ לץ מאד לעשות זאת בזריזות, עוד לפני שהיורשים האחרים יחלקו ביניהם את העזבון. במידה ובכל זאת התביעה הוגשה באיחור, ולאחר חלוקת העזבון בין היורשים, בנסיבות מסוימות ידון בית המשפט בתביעה בפרק זמן של חצי שנה לאחר חלוקת העזבון, אם יש לכך הצדקה בעיני בית המשפט.

  מזונות ילדים מעזבון בכל מצב?

  לאחר שהוגשה תביעת בשם הקטינים למזונות מתוך עזבון המנוח, בית המשפט אינו ממהר לקבוע את הזכאות לכך. ראשית, תיבחן האפשרות, האם ההורה שנותר בחיים מסוגל לממן את מזונות ילדיו, ובאיזה היקף של תמיכה כלכלית מדובר.

  שיעור המזונות יקבע תוך התחשבות בית המשפט בקצבת הביטוח הלאומי לה זכאים קטינים. במידה והכנסותיו של ההורה, שנותר בחיים, לא תוכלנה לספק את מלוא צורכי הקטינים, ייבחן היקף ההשלמה הנדרשת עבור מזונות ילדים מן העזבון.

  בשקלול זה נלקחים בחשבון גם דברים אחרים בהקשר למצבו הכלכלי בעתיד של הילד. בעת קביעת סכום מזונות ילדים מתוך עזבון, ישוקלל בחישוב גם סכום שישמש את הקטין בהגיעו לגיל בגרות.

  כיצד נקבע גובה מזונות ילדים מהעיזבון?

  במסגרת קביעת גובה מזונות ילדים מהעיזבון מתייחס בית המשפט למספר פרמטרים:

  • שווי העיזבון.
  • רמת החיים שהייתה למנוח ולילדיו למזונות ערב פטירתו.
  • נכסי הירושה שהילדים עשויים לקבל מהעיזבון ללא קשר אל המזונות.

  כאן המקום להדגיש את ההבדל בין תביעה מהעזבון ובין תביעת מזונות קטין בחייו של המוריש. בתביעת מזונות רגילה, כשהאב בחיים, הפרמטרים העיקריים שנלקחים בחשבון הנם צרכי הקטין מול יכולת ההשתכרות של האב.

  אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי.

  לייעוץ ראשוני מיידי

  השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר
   עורך דין גירושין - שאלות ותשובות

   מהי תביעה למשמורת ילדים?

   כבר בראשית הליכי הגירושין בין בני הזוג מתבקשת, כעניין ברור מאליו, הכרעה בשאלה בידי מי יוחזקו הילדים לאחר הפירוד בין הוריהם. כל אחד מההורים זכאי להגיש לבימ"ש למשפחה תביעת משמורת שבה הוא תובע כי הילדים יישארו בחזקתו ויתגוררו עמו לאחר הפירוד. בדרך כלל ימנה ביהמ"ש פקידת סעד לשם בדיקה ומתן חוות דעת בשאלה מי מבין ההורים הוא המתאים ביותר להיות ההורה המשמורן. במקרים המתאימים יוסיף ביהמ"ש וימנה מומחה בתחום בריאות הנפש לצורך ביצוע בחינה מעמיקה יותר של מסוגלותם ההורית של ההורים. יודגש כי בחוק גם קיימת קביעה כללית (הניתנת לסתירה), כי ילדים עד גיל 6 יהיו במשמורת האם. בדרך כלל, קובע ביהמ"ש כי הילדים המשותפים יהיו במשמורת האם למרות שיש מקרים יוצאי דופן שבהם יקבע ביהמ"ש כי הילדים יהיו בחזקת האב וזאת בדר"כ בעקבות חוות דעת חד משמעית של פקידת הסעד ו/או המומחה למסוגלות הורית.

   מהי סמכות מקבילה של בית הדין הרבני?

   כאמור הסמכות לדון בתביעות הנ"ל הנן בידי בימ"ש למשפחה. אולם, בתנאים מסויימים גם ביה"ד הרבני יכול לדון בתביעות אלה. במסגרת תביעה לגירושין המוגשת לביה"ד, ורק במסגרת תביעת לגירושין, ניתן לצרף ולכרוך את התביעות הנ"ל: משמורת ילדים, מזונות אשה ותביעות רכוש, ולהגישן כחלק מתביעת הגירושין לביה"ד הרבני. יודגש כי ישנם תנאים מקדמיים שצריכים להתקיים על מנת שביה"ד יהיה מוסמך לדון בתביעות המצורפות ובהם התנאי העיקרי שתביעת הגירושין וצירוף יתר התביעות נעשו מתוך רצון וכוונה אמיתיים להתגרש ולא רק ממניעים טקטיים ומוך רצון לרכוש יתרונות על פני בן הזוג האחר. עוד יודגש כי מזונות ילדים לא ניתנים לצירוף וכריכה לתביעת גירושין והם תמיד יהיו בסמכות ביהמ"ש למשפחה.

   מהי תביעה למזונות ילדים?

   כשקיים סכסוך בין בני זוג, זכאית האשה להגיש בכל עת לבימ"ש למשפחה תביעה נגד בעלה לתשלום למזונות ילדים. תביעה זו הנה תביעה לחייב את הבעל לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכלכלתם ובגידולם של הילדים והיא כוללת את כל הצרכים להם זקוקים הילדים החל ממזון, דרך לבוש, לימודים, בריאות, וכלה בדיור והוצאות החזקת דיור. ככלל, עפ"י החוק החל כיום על יהודים, חובת תשלום מזונות לילדים המשותפים, ככל שמדובר בצרכים הכרחיים, חלה באופן בלעדי על הבעל. יודגש כי קיימים מקרים ומצבים שבהם תחול על האם חובה להשתתף במזונות הילדים, כמו למשל במקרה שמדובר בילדים שמעל גיל 6 שנים, וכאשר האם עובדת ומשתכרת בשיעור שמעבר לנדרש לכיסוי צרכיה שלה.

   מהי תביעה לשיתוף וחלוקת רכוש?

   כל אחד מבני הזוג זכאי להגיש לביהמ"ש למשפחה תביעה לקבוע כי רכוש וזכויות מכל סוג שנצברו במשך שנות הנישואין ע"י בן הזוג השני הוא רכוש משותף ו/או במקרים המתאימים תביעה הפוכה, לקבוע כי רכוש מסויים אינו רכוש משותף (למשל רכוש שהגיע לבן הזוג בירושה). בתביעה זו ניתן גם לבקש לפרק את השיתוף ברכוש שבין בני הזוג ולחלקו ביניהם בין בדרך של מכירה בין בדרך אחרת של חלוקה.

   קידום עורכי דין קידום עורכי דין
   דילוג לתוכן