לייעוץ ראשוני מיידי

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  על זוגות ידועים בציבור ועל הזכויות הרכושיות שלהם

  בתקופה שאנו חיים, מוסד הזוגיות והמשפחה כבר איננו מורכב רק מגבר ואישה הנשואים זה לזה כדת וכדין, אלא מאופנים שונים של זוגיות, כגון זוגות חד מיניים, זוגות שחיים יחד ללא נישואין מתוך אילוץ או בחירה, זוגות שקיימו טקס נישואין שאינו מוכר ע"י המדינה, וכן הלאה.

  הגדרה של זוגות ידועים בציבור

  ההגדרה של זוגות ידועים בציבור איננה חד משמעית. זוגות ידועים בציבור, למעשה אינם נשואים זה לזה על פי חוקי המדינה, אך מתקיימים ביניהם 2 פרמטרים הכרחיים: מסגרת משפחתית ומשק בית משותף. מעמדם של ידועים בציבור מוכל בחוקי המדינה, ולמעשה ספר החוקים מתאר 23 חוקים שונים, המכירים בזכויות של ידועים בציבור בתחומים כמו תגמולים, קצבאות נכות וכן הלאה. מערכת המשפט נדרשת להסדרת חוקים הנוגעים למעמדם של זוגות ידועים בציבור בעיקר בנושאים כמו רכוש, מעמד הילדים וזכויות סוציאליות.

  חובת ההוכחה של זוגות ידועים בציבור

  התנאי לקבלת זכויות משפטיות, סוציאליות, זכויות ירושה ועוד, של ידועים בציבור, הוא הוכחה של דבר היותם ידועים בציבור. עליהם להוכיח חיים משותפים וניהול משק בית ביחד כפועל יוצא של הזוגיות. על פי הפסיקה: "משק בית משותף פירושו שיתוף במקום מגורים, אכילה שתייה, הלבשה ושאר צרכים שאדם נזקק להם בימינו אנו בחיי יומיום, כאשר כל אחד מבני הזוג מקבל את הדרוש לו, ותורם מכספו ואם מטרחתו ועמלו את חלקו, כפי יכולתו ואפשרויותיו", כלומר חיים משותפים לכל דבר ועניין. החוק עדיין לא נותן מענה לגבי מקרים יוצאי דופן, לדוגמא כשבני הזוג גרים בנפרד.

  זכויות רכושיות של זוגות ידועים בציבור

  החוק מסדיר את זכויותיהם הסוציאליות של זוגות ידועים בציבור, שהוכיחו את מעמדם: חוקים סוציאליים, חוקי ביטוח לאומי, ביטוחי זקנה, ביטוח שארים וכדומה.

  לעומת זאת, הטבה במשכנתא לא מוענקת לזוגות ידועים בציבור בצורה אוטומטית כמו לזוגות נשואים, אלא אם הולידו ילדים משותפים. גם דמי מזונות נידונים בהקשר של ידועים בציבור, וזכאותה של ידועה בציבור לדמי מזונות, נקבעת למשך תקופה שאורכה והיקפה תלויים בנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומוסדרים ב"מזונות חוזיים".

  הלכת השיתוף של זוגות ידועים בציבור

  הדין האזרחי בארץ, בניגוד לזה הדתי, מניח כי מתקיים שיתוף שווה בנכסים בין בני זוג כל עוד הם חיים ביחד תחת אותה קורת גג ומנהלים משק בית משותף, לכן הוא מחיל עליהם משטר רכושי הנקרא "הלכת השיתוף", ומתייחס לרכוש שנצבר במהלך חייהם המשותפים. בבואו לקבוע הלכת שיתוף, בית המשפט מתייחס לשלב ההיכרות של בני הזוג, ולבחינת מערכת היחסים של ידועים בציבור, ואף לגמירות הדעת של בני הזוג בהתייצבות מערכת היחסים. הפסיקה מבדילה בין נכסים עסקיים ואחרים בנוגע לבני זוג ידועים בציבור, בניגוד לזוגות נשואים, שהלכת השיתוף חלה גם על נכסים עסקיים. הבהרה נוספת נחוצה בעניין זה – ככלל נכסים שנצברו לפני היחסים המשותפים של זוגות ידועים בציבור אינם נכללים באיזון הכללי של משאבי הזוג.

  זכות הירושה של זוגות ידועים בציבור

  זכויות הירושה של זוגות ידועים בציבור קבועות בחוק הירושה ומתבססות על 3 עקרונות הכרחיים: חיי משפחה, משק בית משותף, והחובה כי בשעת מותו של אחד מבני הזוג, בן הזוג השני לא היה נשוי לאחר (זאת על מנת למנוע מצבי ממזרות או ביגמיה). באם מתקיימים התנאים הללו, הרי שהידוע/ה בציבור יורשים את בן זוגם המנוח בדיוק כאילו היו נשואים בחוק.

  לייעוץ ראשוני מיידי

  השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר
   עורך דין גירושין - שאלות ותשובות

   מהי תביעה למשמורת ילדים?

   כבר בראשית הליכי הגירושין בין בני הזוג מתבקשת, כעניין ברור מאליו, הכרעה בשאלה בידי מי יוחזקו הילדים לאחר הפירוד בין הוריהם. כל אחד מההורים זכאי להגיש לבימ"ש למשפחה תביעת משמורת שבה הוא תובע כי הילדים יישארו בחזקתו ויתגוררו עמו לאחר הפירוד. בדרך כלל ימנה ביהמ"ש פקידת סעד לשם בדיקה ומתן חוות דעת בשאלה מי מבין ההורים הוא המתאים ביותר להיות ההורה המשמורן. במקרים המתאימים יוסיף ביהמ"ש וימנה מומחה בתחום בריאות הנפש לצורך ביצוע בחינה מעמיקה יותר של מסוגלותם ההורית של ההורים. יודגש כי בחוק גם קיימת קביעה כללית (הניתנת לסתירה), כי ילדים עד גיל 6 יהיו במשמורת האם. בדרך כלל, קובע ביהמ"ש כי הילדים המשותפים יהיו במשמורת האם למרות שיש מקרים יוצאי דופן שבהם יקבע ביהמ"ש כי הילדים יהיו בחזקת האב וזאת בדר"כ בעקבות חוות דעת חד משמעית של פקידת הסעד ו/או המומחה למסוגלות הורית.

   מהי סמכות מקבילה של בית הדין הרבני?

   כאמור הסמכות לדון בתביעות הנ"ל הנן בידי בימ"ש למשפחה. אולם, בתנאים מסויימים גם ביה"ד הרבני יכול לדון בתביעות אלה. במסגרת תביעה לגירושין המוגשת לביה"ד, ורק במסגרת תביעת לגירושין, ניתן לצרף ולכרוך את התביעות הנ"ל: משמורת ילדים, מזונות אשה ותביעות רכוש, ולהגישן כחלק מתביעת הגירושין לביה"ד הרבני. יודגש כי ישנם תנאים מקדמיים שצריכים להתקיים על מנת שביה"ד יהיה מוסמך לדון בתביעות המצורפות ובהם התנאי העיקרי שתביעת הגירושין וצירוף יתר התביעות נעשו מתוך רצון וכוונה אמיתיים להתגרש ולא רק ממניעים טקטיים ומוך רצון לרכוש יתרונות על פני בן הזוג האחר. עוד יודגש כי מזונות ילדים לא ניתנים לצירוף וכריכה לתביעת גירושין והם תמיד יהיו בסמכות ביהמ"ש למשפחה.

   מהי תביעה למזונות ילדים?

   כשקיים סכסוך בין בני זוג, זכאית האשה להגיש בכל עת לבימ"ש למשפחה תביעה נגד בעלה לתשלום למזונות ילדים. תביעה זו הנה תביעה לחייב את הבעל לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכלכלתם ובגידולם של הילדים והיא כוללת את כל הצרכים להם זקוקים הילדים החל ממזון, דרך לבוש, לימודים, בריאות, וכלה בדיור והוצאות החזקת דיור. ככלל, עפ"י החוק החל כיום על יהודים, חובת תשלום מזונות לילדים המשותפים, ככל שמדובר בצרכים הכרחיים, חלה באופן בלעדי על הבעל. יודגש כי קיימים מקרים ומצבים שבהם תחול על האם חובה להשתתף במזונות הילדים, כמו למשל במקרה שמדובר בילדים שמעל גיל 6 שנים, וכאשר האם עובדת ומשתכרת בשיעור שמעבר לנדרש לכיסוי צרכיה שלה.

   מהי תביעה לשיתוף וחלוקת רכוש?

   כל אחד מבני הזוג זכאי להגיש לביהמ"ש למשפחה תביעה לקבוע כי רכוש וזכויות מכל סוג שנצברו במשך שנות הנישואין ע"י בן הזוג השני הוא רכוש משותף ו/או במקרים המתאימים תביעה הפוכה, לקבוע כי רכוש מסויים אינו רכוש משותף (למשל רכוש שהגיע לבן הזוג בירושה). בתביעה זו ניתן גם לבקש לפרק את השיתוף ברכוש שבין בני הזוג ולחלקו ביניהם בין בדרך של מכירה בין בדרך אחרת של חלוקה.

   קידום עורכי דין קידום עורכי דין
   דילוג לתוכן