לייעוץ ראשוני מיידי

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  נישואין בשנית לבן הזוג הקודם

  מחזיר גרושתו הוא מונח הלכתי שמתאר מצב בו בני זוג שהתגרשו נישאים בשנית.

  במידה והאישה נישאה לאחר אחרי הגירושין ואז התאלמנה או התגרשה – אסור לקיים מצווה זו, ואסור לה להינשא שוב לבעלה הראשון. טעם האיסור להינשא בשנית לאותה אשה במידה ונישאה לגבר אחר – שלא יתערב הבעל הראשון בנישואין השניים ואולי ישפיע ויביא לפירוקם כדי להחזיר אליו את האשה, וכן כדי למנוע חילופי זוגות ומצבים בהם אדם "כותב לאשתו גט בערב ובבוקר היא שבה אליו" (לאחר שהיתה עם גבר אחר) – על פי פירוש הרמב"ן. אדם וגרושתו לאחר שנישאה לאחר נחשבים "פסולי חיתון" על פי בית הדין הרבני, כלומר אינם יכולים להינשא זה לזו לפי דת משה וישראל.

  הרבנים לאורך הדורות חלוקים בשאלה האם החזרת הגרושה הינו מעשה חיובי או לא. מצד אחד העובדה שבני הזוג התגרשו מוכיחה כי יש בעייתיות בקשר ביניהם, ואולי עדיף שלא יחדשו אותו. מצד שני זהו חידוש שלום הבית ואף יכול להיות יתרון גדול מבחינת הילדים ששני הוריהם חוזרים לחיות יחד.

  אם בני הזוג יחזרו לחיות יחד לאחר גירושיהם כ"ידועים בציבור" ולאחר מכן ייפרדו, ייתכן ויהיה עליהם לעבור הליך גירושין נוסף. בית הדין לענייני משפחה קבע במקרים מסוימים כי הגבר חייב במזונות האשה במקרה כזה, כאשר בני הזוג התגרשו ואז חידשו את חייהם המשותפים ללא נישואין (בת"א (ת"א) 799/49 יתום נ' יתום, פ"מ ו' 473, מיום 26.3.50, וב ת"א (ת"א) 1542/59 צרפתי נ' צרפתי, פ"מ כ"ג, 240). במקרים אחרים קבע בית המשפט כי החיים המשותפים של בני זוג שהתגרשו ואז חיו יחד מחדש ללא נישואין נחשבים כנישואי ספק, שמצריכים לכל היותר גט לחומרא. התוצאה היא שהאשה אינה זכאית למזונות מבן הזוג, על פי הדין הדתי העברי.

  במקרה של כהן המתגרש מאישתו, לאורך הדורות וגם היום – הגירושין הם בלתי הפיכים. כלומר לכהן אסור לשאת גרושה, וזה כולל גם את גרושתו. לכן היה נהוג לעכב הליכי גירושין של כהנים, וחז"ל אף הנהיגו "גט מקושר" – גט ששיטת כתיבתו מיוחדת ולוקחת זמן רב, כדי לתת שהות למתגרשים "להתקרר" ולחזור בהם מהחלטתם להתגרש. כהן שמחזיר את גרושתו מאבד את כל זכויות הכהנים שלו.

  על פי הדין התורני, ילדים הבאים לעולם מזוג שהתגרש וחי יחד לאחר הגירושין – אינם נחשבים ממזרים.

  לייעוץ ראשוני מיידי

  השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר
   עורך דין גירושין - שאלות ותשובות

   מהי תביעה למשמורת ילדים?

   כבר בראשית הליכי הגירושין בין בני הזוג מתבקשת, כעניין ברור מאליו, הכרעה בשאלה בידי מי יוחזקו הילדים לאחר הפירוד בין הוריהם. כל אחד מההורים זכאי להגיש לבימ"ש למשפחה תביעת משמורת שבה הוא תובע כי הילדים יישארו בחזקתו ויתגוררו עמו לאחר הפירוד. בדרך כלל ימנה ביהמ"ש פקידת סעד לשם בדיקה ומתן חוות דעת בשאלה מי מבין ההורים הוא המתאים ביותר להיות ההורה המשמורן. במקרים המתאימים יוסיף ביהמ"ש וימנה מומחה בתחום בריאות הנפש לצורך ביצוע בחינה מעמיקה יותר של מסוגלותם ההורית של ההורים. יודגש כי בחוק גם קיימת קביעה כללית (הניתנת לסתירה), כי ילדים עד גיל 6 יהיו במשמורת האם. בדרך כלל, קובע ביהמ"ש כי הילדים המשותפים יהיו במשמורת האם למרות שיש מקרים יוצאי דופן שבהם יקבע ביהמ"ש כי הילדים יהיו בחזקת האב וזאת בדר"כ בעקבות חוות דעת חד משמעית של פקידת הסעד ו/או המומחה למסוגלות הורית.

   מהי סמכות מקבילה של בית הדין הרבני?

   כאמור הסמכות לדון בתביעות הנ"ל הנן בידי בימ"ש למשפחה. אולם, בתנאים מסויימים גם ביה"ד הרבני יכול לדון בתביעות אלה. במסגרת תביעה לגירושין המוגשת לביה"ד, ורק במסגרת תביעת לגירושין, ניתן לצרף ולכרוך את התביעות הנ"ל: משמורת ילדים, מזונות אשה ותביעות רכוש, ולהגישן כחלק מתביעת הגירושין לביה"ד הרבני. יודגש כי ישנם תנאים מקדמיים שצריכים להתקיים על מנת שביה"ד יהיה מוסמך לדון בתביעות המצורפות ובהם התנאי העיקרי שתביעת הגירושין וצירוף יתר התביעות נעשו מתוך רצון וכוונה אמיתיים להתגרש ולא רק ממניעים טקטיים ומוך רצון לרכוש יתרונות על פני בן הזוג האחר. עוד יודגש כי מזונות ילדים לא ניתנים לצירוף וכריכה לתביעת גירושין והם תמיד יהיו בסמכות ביהמ"ש למשפחה.

   מהי תביעה למזונות ילדים?

   כשקיים סכסוך בין בני זוג, זכאית האשה להגיש בכל עת לבימ"ש למשפחה תביעה נגד בעלה לתשלום למזונות ילדים. תביעה זו הנה תביעה לחייב את הבעל לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכלכלתם ובגידולם של הילדים והיא כוללת את כל הצרכים להם זקוקים הילדים החל ממזון, דרך לבוש, לימודים, בריאות, וכלה בדיור והוצאות החזקת דיור. ככלל, עפ"י החוק החל כיום על יהודים, חובת תשלום מזונות לילדים המשותפים, ככל שמדובר בצרכים הכרחיים, חלה באופן בלעדי על הבעל. יודגש כי קיימים מקרים ומצבים שבהם תחול על האם חובה להשתתף במזונות הילדים, כמו למשל במקרה שמדובר בילדים שמעל גיל 6 שנים, וכאשר האם עובדת ומשתכרת בשיעור שמעבר לנדרש לכיסוי צרכיה שלה.

   מהי תביעה לשיתוף וחלוקת רכוש?

   כל אחד מבני הזוג זכאי להגיש לביהמ"ש למשפחה תביעה לקבוע כי רכוש וזכויות מכל סוג שנצברו במשך שנות הנישואין ע"י בן הזוג השני הוא רכוש משותף ו/או במקרים המתאימים תביעה הפוכה, לקבוע כי רכוש מסויים אינו רכוש משותף (למשל רכוש שהגיע לבן הזוג בירושה). בתביעה זו ניתן גם לבקש לפרק את השיתוף ברכוש שבין בני הזוג ולחלקו ביניהם בין בדרך של מכירה בין בדרך אחרת של חלוקה.

   קידום עורכי דין קידום עורכי דין
   דילוג לתוכן