לייעוץ ראשוני מיידי

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  משרד הרווחה והשירותים החברתיים

  https://www.molsa.gov.il/Pages/HomePage.aspx

  https://www.molsa.gov.il/Populations/Distress/Divorce/Pages/TM_02_01.aspx

  באתר משרד הרווחה תוכלו להתעדכן על מדיניות המשרד בעזרת פרסומים וניירות עמדה וכן על כל השירותים שמעניק משרד ממשלתי זה. באתר זה ניתן למצוא מה עושה המדינה עבור זוגות הנמצאים בהליך גירושין. איזו עזרה ניתן לקבל? מהם גורמי הסיוע?

  1. יחידות סיוע: אם נעשתה פניה של אחד מבני הזוג או של שניהם לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין – ניתן להיעזר ביחידת סיוע של משרד הרווחה. ההפניה ליחידה זו נעשית על פי החלטת בית המשפט או בית הדין. יחידה זו יכולה לנסות לגשר בין הצדדים. הסיוע ניתן עבור סכסוכים משפחתיים מסוגים שונים: בני זוג, הורים וילדים, אחים וכדומה. צוות יחידת הסיוע מורכב בעיקר מעובדים סוציאליים, מטפלים משפחתיים ומגשרים וכן פסיכולוגים ויועצים. יחידות הסיוע פועלות תחת חיסיון ותוך שמירה על כללי האתיקה המקצועית והטיפולית, ובתיאום מלא עם מערכת שירותי הרווחה.

  באתר ניתן למצוא רשימת מומחים לרשות בית המשפט לענייני משפחה וכן כתובות של יחידות הסיוע.

  2. פקידי סעד לסדרי דין: עובדים סוציאליים הפועלים ברשויות המקומיות במינוי שר הרווחה, שלפי בקשה מערכאה משפטית (בלבד), מבצעים הערכה מקצועית בסוגיות הורות, בטובתם של קטינים ובדילמות הקשורות להגנה על קרבנות אלימות במשפחה, לרבות חולי נפש וחסרי ישע הזקוקים להגנה ולאפוטרופסות. את תוצאת החקירה, המלצות וחוות דעת מגיש פקיד הסעד לערכאה המשפטית שביקשה אותה.

  3. מרכזי קשר הורים ילדים: מרכז הקשר הוא מסגרת מוגנת תומכת ומקצועית שמקצה המדינה, לקיום מפגשים בין הורים לילדיהם הנמצאים במצבים של קונפליקטים במשפחה על רקע פירוד, גירושין או אלימות. הפנייה למרכז קשר נעשית באמצעות פקיד סעד ו/או עובד סוציאלי מהמחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית המטפל במשפחה.

  לייעוץ ראשוני מיידי

  השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר
   עורך דין גירושין - שאלות ותשובות

   מהי תביעה למשמורת ילדים?

   כבר בראשית הליכי הגירושין בין בני הזוג מתבקשת, כעניין ברור מאליו, הכרעה בשאלה בידי מי יוחזקו הילדים לאחר הפירוד בין הוריהם. כל אחד מההורים זכאי להגיש לבימ"ש למשפחה תביעת משמורת שבה הוא תובע כי הילדים יישארו בחזקתו ויתגוררו עמו לאחר הפירוד. בדרך כלל ימנה ביהמ"ש פקידת סעד לשם בדיקה ומתן חוות דעת בשאלה מי מבין ההורים הוא המתאים ביותר להיות ההורה המשמורן. במקרים המתאימים יוסיף ביהמ"ש וימנה מומחה בתחום בריאות הנפש לצורך ביצוע בחינה מעמיקה יותר של מסוגלותם ההורית של ההורים. יודגש כי בחוק גם קיימת קביעה כללית (הניתנת לסתירה), כי ילדים עד גיל 6 יהיו במשמורת האם. בדרך כלל, קובע ביהמ"ש כי הילדים המשותפים יהיו במשמורת האם למרות שיש מקרים יוצאי דופן שבהם יקבע ביהמ"ש כי הילדים יהיו בחזקת האב וזאת בדר"כ בעקבות חוות דעת חד משמעית של פקידת הסעד ו/או המומחה למסוגלות הורית.

   מהי סמכות מקבילה של בית הדין הרבני?

   כאמור הסמכות לדון בתביעות הנ"ל הנן בידי בימ"ש למשפחה. אולם, בתנאים מסויימים גם ביה"ד הרבני יכול לדון בתביעות אלה. במסגרת תביעה לגירושין המוגשת לביה"ד, ורק במסגרת תביעת לגירושין, ניתן לצרף ולכרוך את התביעות הנ"ל: משמורת ילדים, מזונות אשה ותביעות רכוש, ולהגישן כחלק מתביעת הגירושין לביה"ד הרבני. יודגש כי ישנם תנאים מקדמיים שצריכים להתקיים על מנת שביה"ד יהיה מוסמך לדון בתביעות המצורפות ובהם התנאי העיקרי שתביעת הגירושין וצירוף יתר התביעות נעשו מתוך רצון וכוונה אמיתיים להתגרש ולא רק ממניעים טקטיים ומוך רצון לרכוש יתרונות על פני בן הזוג האחר. עוד יודגש כי מזונות ילדים לא ניתנים לצירוף וכריכה לתביעת גירושין והם תמיד יהיו בסמכות ביהמ"ש למשפחה.

   מהי תביעה למזונות ילדים?

   כשקיים סכסוך בין בני זוג, זכאית האשה להגיש בכל עת לבימ"ש למשפחה תביעה נגד בעלה לתשלום למזונות ילדים. תביעה זו הנה תביעה לחייב את הבעל לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכלכלתם ובגידולם של הילדים והיא כוללת את כל הצרכים להם זקוקים הילדים החל ממזון, דרך לבוש, לימודים, בריאות, וכלה בדיור והוצאות החזקת דיור. ככלל, עפ"י החוק החל כיום על יהודים, חובת תשלום מזונות לילדים המשותפים, ככל שמדובר בצרכים הכרחיים, חלה באופן בלעדי על הבעל. יודגש כי קיימים מקרים ומצבים שבהם תחול על האם חובה להשתתף במזונות הילדים, כמו למשל במקרה שמדובר בילדים שמעל גיל 6 שנים, וכאשר האם עובדת ומשתכרת בשיעור שמעבר לנדרש לכיסוי צרכיה שלה.

   מהי תביעה לשיתוף וחלוקת רכוש?

   כל אחד מבני הזוג זכאי להגיש לביהמ"ש למשפחה תביעה לקבוע כי רכוש וזכויות מכל סוג שנצברו במשך שנות הנישואין ע"י בן הזוג השני הוא רכוש משותף ו/או במקרים המתאימים תביעה הפוכה, לקבוע כי רכוש מסויים אינו רכוש משותף (למשל רכוש שהגיע לבן הזוג בירושה). בתביעה זו ניתן גם לבקש לפרק את השיתוף ברכוש שבין בני הזוג ולחלקו ביניהם בין בדרך של מכירה בין בדרך אחרת של חלוקה.

   קידום עורכי דין קידום עורכי דין
   דילוג לתוכן