לייעוץ ראשוני מיידי

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  מזונות ילדים – דין שווה לאב ולאם

  חובת ההורים במזונות ילדים עפ"י הדין הנוהג בישראל

  לפי הדין החל על יהודים בישראל, האב הוא זה אשר חייב במימון צרכיהם הבסיסיים וההכרחיים של ילדיו הקטינים, כמו כלכלה דיור ביגוד וחינוך (להלן: "מזונות הכרחיים").

  לגבי האם, הדין קובע כי היא אינה מחוייבת להשתתף במימון מזונות הכרחיים. אולם, יתכן והיא תחוייב להשתתף במימון צרכים אחרים של הילדים שאינם בבחינת מזונות הכרחיים (חוגים לדוגמא).

  חיוב האם אינו "אוטומטי" והוא ייקבע בהתאם ליכולת השתכרותה ויכולתה הכלכלית. כך שרק במקרה של אם בעלת יכולת כלכלית מתאימה ("אמידה" בלשון הפסיקה), רק אז היא תחוייב להשתתף במימון הוצאות לא הכרחיות של הקטינים.

  לאור האמור לעיל, כאשר ביהמ"ש פוסק מזונות הכרחיים לקטינים הוא בודק רק את יכולת ההשתכרות של האב ובהתאם לכך פוסק את סכום דמי המזונות בהם יחוייב האב. השתכרותה של האם ויכולותיה הכלכליות נבדקות רק כאשר ביהמ"ש קובע כי הקטינים זכאים למימון הוצאות שאינן בבחינת מזונות הכרחיים.

  ההלכה שנפסקה ע"י ביהמ"ש העליון בשנת 2005

  בשנת 2005 יצאו מלפני בית המשפט העליון שני פסקי דין המהווים מעין מהפכה בשאלת חלוקת נטל מימון מזונות הילדים. בניגוד לדין האמור לעיל, ביהמ"ש העליון קבע להלכה , כי ראוי ונכון לחייב את האם להשתתף במימון הוצאות ההכרחיות של הילדים ולא רק במימון הוצאות שאינן הכרחיות.

  כך קובע ביהמ"ש העליון כי בכל מקרה שבו דן ביהמ"ש במזונות ילדים, חובה עליו לבדוק את יכולותיה הכלכליות של האם כפי שהוא בודק את יכולותיו של האב. כן חובה על ביהמ"ש לפסוק דמי מזונות עבור הילדים תוך שהוא מחלק את נטל מימון הוצאות הילדים בין שני ההורים בהתאם ליחס בין יכולותיהם הכלכליות.

  חרף קשיים ביישום הכלל החדש, הרי שעם השנים, אנו עדים לכך שבתי המשפט לענייני משפחה מצליחים אט אט ליישמו. יותר ויותר פסקי דין של בית משפט למשפחה מחילים דין שווה לאב ולאם בחלוקת נטל מימון מזונות הילדים. בהתאם לכך נבדקת היכולת הכלכלית הן של האב והן של האם, ובהתאם לכך נקבע גם סכום המזונות בהתחשב ביחס שבין יכולתו הכלכלית של האב לבין יכולתה הכלכלית של האם.

  אין האמור לעיל מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

  לייעוץ ראשוני מיידי

  השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר
   עורך דין גירושין - שאלות ותשובות

   מהי תביעה למשמורת ילדים?

   כבר בראשית הליכי הגירושין בין בני הזוג מתבקשת, כעניין ברור מאליו, הכרעה בשאלה בידי מי יוחזקו הילדים לאחר הפירוד בין הוריהם. כל אחד מההורים זכאי להגיש לבימ"ש למשפחה תביעת משמורת שבה הוא תובע כי הילדים יישארו בחזקתו ויתגוררו עמו לאחר הפירוד. בדרך כלל ימנה ביהמ"ש פקידת סעד לשם בדיקה ומתן חוות דעת בשאלה מי מבין ההורים הוא המתאים ביותר להיות ההורה המשמורן. במקרים המתאימים יוסיף ביהמ"ש וימנה מומחה בתחום בריאות הנפש לצורך ביצוע בחינה מעמיקה יותר של מסוגלותם ההורית של ההורים. יודגש כי בחוק גם קיימת קביעה כללית (הניתנת לסתירה), כי ילדים עד גיל 6 יהיו במשמורת האם. בדרך כלל, קובע ביהמ"ש כי הילדים המשותפים יהיו במשמורת האם למרות שיש מקרים יוצאי דופן שבהם יקבע ביהמ"ש כי הילדים יהיו בחזקת האב וזאת בדר"כ בעקבות חוות דעת חד משמעית של פקידת הסעד ו/או המומחה למסוגלות הורית.

   מהי סמכות מקבילה של בית הדין הרבני?

   כאמור הסמכות לדון בתביעות הנ"ל הנן בידי בימ"ש למשפחה. אולם, בתנאים מסויימים גם ביה"ד הרבני יכול לדון בתביעות אלה. במסגרת תביעה לגירושין המוגשת לביה"ד, ורק במסגרת תביעת לגירושין, ניתן לצרף ולכרוך את התביעות הנ"ל: משמורת ילדים, מזונות אשה ותביעות רכוש, ולהגישן כחלק מתביעת הגירושין לביה"ד הרבני. יודגש כי ישנם תנאים מקדמיים שצריכים להתקיים על מנת שביה"ד יהיה מוסמך לדון בתביעות המצורפות ובהם התנאי העיקרי שתביעת הגירושין וצירוף יתר התביעות נעשו מתוך רצון וכוונה אמיתיים להתגרש ולא רק ממניעים טקטיים ומוך רצון לרכוש יתרונות על פני בן הזוג האחר. עוד יודגש כי מזונות ילדים לא ניתנים לצירוף וכריכה לתביעת גירושין והם תמיד יהיו בסמכות ביהמ"ש למשפחה.

   מהי תביעה למזונות ילדים?

   כשקיים סכסוך בין בני זוג, זכאית האשה להגיש בכל עת לבימ"ש למשפחה תביעה נגד בעלה לתשלום למזונות ילדים. תביעה זו הנה תביעה לחייב את הבעל לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכלכלתם ובגידולם של הילדים והיא כוללת את כל הצרכים להם זקוקים הילדים החל ממזון, דרך לבוש, לימודים, בריאות, וכלה בדיור והוצאות החזקת דיור. ככלל, עפ"י החוק החל כיום על יהודים, חובת תשלום מזונות לילדים המשותפים, ככל שמדובר בצרכים הכרחיים, חלה באופן בלעדי על הבעל. יודגש כי קיימים מקרים ומצבים שבהם תחול על האם חובה להשתתף במזונות הילדים, כמו למשל במקרה שמדובר בילדים שמעל גיל 6 שנים, וכאשר האם עובדת ומשתכרת בשיעור שמעבר לנדרש לכיסוי צרכיה שלה.

   מהי תביעה לשיתוף וחלוקת רכוש?

   כל אחד מבני הזוג זכאי להגיש לביהמ"ש למשפחה תביעה לקבוע כי רכוש וזכויות מכל סוג שנצברו במשך שנות הנישואין ע"י בן הזוג השני הוא רכוש משותף ו/או במקרים המתאימים תביעה הפוכה, לקבוע כי רכוש מסויים אינו רכוש משותף (למשל רכוש שהגיע לבן הזוג בירושה). בתביעה זו ניתן גם לבקש לפרק את השיתוף ברכוש שבין בני הזוג ולחלקו ביניהם בין בדרך של מכירה בין בדרך אחרת של חלוקה.

   קידום עורכי דין קידום עורכי דין
   דילוג לתוכן