לייעוץ ראשוני מיידי

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  מהו גישור?

  מהו בעצם גישור?

  גישור הוא למעשה דרך אלטרנטיבית להתדיינות בבית-משפט, שבעזרתה ניתן ליישב את הסכסוך ע"י הסכם. גורם נייטרלי הוא שעוזר לצדדים להגיע לכדי הסכם, ודרך זו מחליפה את ההתנצחויות הממושכות והלא נעימות בבית המשפט.

  בהליך הגישור המטרה הניצבת לנגד עיניו של המגשר (שהוא גורם נייטרלי) היא לזהות את האינטרסים של הצדדים המסוכסכים, כדי למצוא אינטרסים משותפים ופתרון כולל, שיאפשר לצדדים לקיים יחסים תקינים ונורמטיביים. חשוב לציין, שהמגשר לא כופה על הצדדים את הפתרון שהוא מציע. הצדדים הם אלו שמחליטים באיזה פתרון לבחור. ההליך מתקיים ברוח טובה ונעימה, ובמקרה שהוא עולה על שרטון, הצדדים יכולים לקבל החלטה להפסיקו בכל רגע נתון.

  כאמור, גישור מקובל בדיני משפחה. חיי משפחה רצופים משברים. ישנם משברים שגוררים איתם קונפליקטים משמעותיים והכרח להגיע להחלטות נוקבות לכאן ולכאן, כמו: גירושין, נישואין בפרק ב', זקנה ועוד. בהליך הגישור, ניתן להגיע להבנות ולהסכמות. כך למשל, בשאלות הנוקבות הבאות: איך אפשר לפתור מחלוקות אחרי הגירושין? איך אפשר להתגרש במינימום נזקים (לבני הזוג ולילדים, כמובן) ובמינימום הוצאות? איך ניתן לחלק ירושה בין אחים ולשמור על יחסים טובים? איך מתמודדים עם ריבוי אחים ב"משפחה מורכבת" (בעקבות נישואין שניים)?

  כיצד הליך הגישור מתבצע הלכה למעשה?

  הליך הגישור יכול להימשך כמה ישיבות, לעומת דיונים בבית המשפט או בבית הדין הרבני, שיכולים לקחת פרק זמן ממושך יותר. לפעמים הבדלי הזמן הם עצומים, מכיון שבבתי המשפט ייתכנו דחיות, פגרות וכד'. כמו-כן, הצדדים צריכים להמתין למתן פסק הדין, דבר שעלול לקחת זמן רב בימינו, כאשר מערכת בתי המשפט עמוסה לעייפה.

  בגישור, מספר הישיבות תלוי בכמה גורמים: במודל של הגישור, במסגרת הגישור ובמורכבות הנושא.

  בהליך גישור משפחתי, לאחר שהמגשר מסייע לצדדים לברר את המחלוקות ביניהם, הוא מחזק את ההסכמות, ויוצר דרך להקשבה ולהידברות בין בני הזוג, כך שניתן יהיה לחלק את הרכוש המשותף ולתכנן את ההורות שלאחר הפרידה, אשר תהיה בעלת אופי שונה, שכן הקשר הזוגי מגיע לסיומו. המטרה היא, שההסכם שיושג בסופו של דבר, יתאים לאינטרסים של שני הצדדים, יהיה מקובל על שניהם וטוב עבור שניהם. הדגש הוא על העתיד, וסיום הפרק הקודם בצורה מכובדת.

  כמו-כן, המגשר יכול להיפגש עם כל צד בנפרד, ולהאזין לרצונות ולמשאלות שלו- דבר שאינו אפשרי בהליכי בוררות או בבית-המשפט. חשוב לציין, כי יש חיסיון על הדברים הנאמרים למגשר בישיבות הנפרדות. בהתאם לכך, אשה שעומדת להתגרש מבעלה, תוכל לחשוף בפני המגשר מידע רגיש, שלא הייתה מגלה בפגישה משותפת, וכך המגשר יסייע לה לרדת לעומק הדברים, ללבן את הנקודות הרגישות והמשמעותיות, ולקדם את הסכסוך לקראת פתרון כולל והולם עבור שני הצדדים.

  לייעוץ ראשוני מיידי

  השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר
   עורך דין גירושין - שאלות ותשובות

   מהי תביעה למשמורת ילדים?

   כבר בראשית הליכי הגירושין בין בני הזוג מתבקשת, כעניין ברור מאליו, הכרעה בשאלה בידי מי יוחזקו הילדים לאחר הפירוד בין הוריהם. כל אחד מההורים זכאי להגיש לבימ"ש למשפחה תביעת משמורת שבה הוא תובע כי הילדים יישארו בחזקתו ויתגוררו עמו לאחר הפירוד. בדרך כלל ימנה ביהמ"ש פקידת סעד לשם בדיקה ומתן חוות דעת בשאלה מי מבין ההורים הוא המתאים ביותר להיות ההורה המשמורן. במקרים המתאימים יוסיף ביהמ"ש וימנה מומחה בתחום בריאות הנפש לצורך ביצוע בחינה מעמיקה יותר של מסוגלותם ההורית של ההורים. יודגש כי בחוק גם קיימת קביעה כללית (הניתנת לסתירה), כי ילדים עד גיל 6 יהיו במשמורת האם. בדרך כלל, קובע ביהמ"ש כי הילדים המשותפים יהיו במשמורת האם למרות שיש מקרים יוצאי דופן שבהם יקבע ביהמ"ש כי הילדים יהיו בחזקת האב וזאת בדר"כ בעקבות חוות דעת חד משמעית של פקידת הסעד ו/או המומחה למסוגלות הורית.

   מהי סמכות מקבילה של בית הדין הרבני?

   כאמור הסמכות לדון בתביעות הנ"ל הנן בידי בימ"ש למשפחה. אולם, בתנאים מסויימים גם ביה"ד הרבני יכול לדון בתביעות אלה. במסגרת תביעה לגירושין המוגשת לביה"ד, ורק במסגרת תביעת לגירושין, ניתן לצרף ולכרוך את התביעות הנ"ל: משמורת ילדים, מזונות אשה ותביעות רכוש, ולהגישן כחלק מתביעת הגירושין לביה"ד הרבני. יודגש כי ישנם תנאים מקדמיים שצריכים להתקיים על מנת שביה"ד יהיה מוסמך לדון בתביעות המצורפות ובהם התנאי העיקרי שתביעת הגירושין וצירוף יתר התביעות נעשו מתוך רצון וכוונה אמיתיים להתגרש ולא רק ממניעים טקטיים ומוך רצון לרכוש יתרונות על פני בן הזוג האחר. עוד יודגש כי מזונות ילדים לא ניתנים לצירוף וכריכה לתביעת גירושין והם תמיד יהיו בסמכות ביהמ"ש למשפחה.

   מהי תביעה למזונות ילדים?

   כשקיים סכסוך בין בני זוג, זכאית האשה להגיש בכל עת לבימ"ש למשפחה תביעה נגד בעלה לתשלום למזונות ילדים. תביעה זו הנה תביעה לחייב את הבעל לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכלכלתם ובגידולם של הילדים והיא כוללת את כל הצרכים להם זקוקים הילדים החל ממזון, דרך לבוש, לימודים, בריאות, וכלה בדיור והוצאות החזקת דיור. ככלל, עפ"י החוק החל כיום על יהודים, חובת תשלום מזונות לילדים המשותפים, ככל שמדובר בצרכים הכרחיים, חלה באופן בלעדי על הבעל. יודגש כי קיימים מקרים ומצבים שבהם תחול על האם חובה להשתתף במזונות הילדים, כמו למשל במקרה שמדובר בילדים שמעל גיל 6 שנים, וכאשר האם עובדת ומשתכרת בשיעור שמעבר לנדרש לכיסוי צרכיה שלה.

   מהי תביעה לשיתוף וחלוקת רכוש?

   כל אחד מבני הזוג זכאי להגיש לביהמ"ש למשפחה תביעה לקבוע כי רכוש וזכויות מכל סוג שנצברו במשך שנות הנישואין ע"י בן הזוג השני הוא רכוש משותף ו/או במקרים המתאימים תביעה הפוכה, לקבוע כי רכוש מסויים אינו רכוש משותף (למשל רכוש שהגיע לבן הזוג בירושה). בתביעה זו ניתן גם לבקש לפרק את השיתוף ברכוש שבין בני הזוג ולחלקו ביניהם בין בדרך של מכירה בין בדרך אחרת של חלוקה.

   קידום עורכי דין קידום עורכי דין
   דילוג לתוכן