לייעוץ ראשוני מיידי

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  לשכת עורכי הדין

  https://www.israelbar.org.il/index.asp

  אנשים הנמצאים לפני ועיצומו של תהליך הגירושין יכולים למצוא באתר לשכת עורכי הדין עורכי דין לפי שמם, התמחותם, מקום עבודתם, לברר אם עורכי הדין כשירים לעבודה ולא הושעו או פשטו את הרגל. אם ברצונם ללכת להליך של גישור, אפשר לקרוא על מוסד הגישור בארץ ולפנות למוסד בדואר אלקטרוני.

  כמו כן, ניתן למצוא באתר לשכת עורכי הדין מידע מפורט על הלשכה. מבנה הלשכה ומוסדותיה, ועדות, גופים קשורים כמו המוסד הארצי לגישור, מטרות הלשכה ותפקידיה, דוח פעילות שנתי, בעלי תפקידים בעבר ובהווה. תחומים בהם עוסקת הלשכה כמו אתיקה, כתבי עת בנושא אתיקה מקצועית, תלונות והליכים משמעתיים וחקיקה בנושא, פעילות הלשכה בכנסת.

  מידע באתר המיועד לעורכי דין:

  • שירותים מקוונים;
  • חברות בלשכה;
  • חומר מקצועי;
  • מאמרים;
  • הזמנה והודעות על ימי עיון;
  • כנסים ואירועים;
  • מידע רלוונטי לגבי הצטרפות למאגר המגשרים, מוסד הגישור, השתלמויות וקורסים;
  • מידע רלוונטי לגבי הצטרפות למאגר הבוררים, טפסים, הודעות ועדכונים;
  • כתבי עת לעורכי דין;
  • ביטוחים שמציעה הלשכה;

  מידע באתר לעורכי דין מתמחים:

  • מידע בנושא בחינות;
  • טפסים שונים;
  • מידע לעולים וישראלים שלמדו בחו"ל.

  מידע באתר לציבור הרחב:

  • אם אתם מחפשים עורך דין, תוכלו למצוא מידע חשוב.
  • מהו שכר הטרחה המינימלי המומלץ;
  • למה כדאי להיעזר בייעוץ המשפטי;
  • בספר עורכי הדין ניתן לאתר עורכי דין שהושעו, או עורכי דין שפשטו את הרגל;

  לרשותכם מאגר נוטריונים.

  לייעוץ ראשוני מיידי

  השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר
   עורך דין גירושין - שאלות ותשובות

   מהי תביעה למשמורת ילדים?

   כבר בראשית הליכי הגירושין בין בני הזוג מתבקשת, כעניין ברור מאליו, הכרעה בשאלה בידי מי יוחזקו הילדים לאחר הפירוד בין הוריהם. כל אחד מההורים זכאי להגיש לבימ"ש למשפחה תביעת משמורת שבה הוא תובע כי הילדים יישארו בחזקתו ויתגוררו עמו לאחר הפירוד. בדרך כלל ימנה ביהמ"ש פקידת סעד לשם בדיקה ומתן חוות דעת בשאלה מי מבין ההורים הוא המתאים ביותר להיות ההורה המשמורן. במקרים המתאימים יוסיף ביהמ"ש וימנה מומחה בתחום בריאות הנפש לצורך ביצוע בחינה מעמיקה יותר של מסוגלותם ההורית של ההורים. יודגש כי בחוק גם קיימת קביעה כללית (הניתנת לסתירה), כי ילדים עד גיל 6 יהיו במשמורת האם. בדרך כלל, קובע ביהמ"ש כי הילדים המשותפים יהיו במשמורת האם למרות שיש מקרים יוצאי דופן שבהם יקבע ביהמ"ש כי הילדים יהיו בחזקת האב וזאת בדר"כ בעקבות חוות דעת חד משמעית של פקידת הסעד ו/או המומחה למסוגלות הורית.

   מהי סמכות מקבילה של בית הדין הרבני?

   כאמור הסמכות לדון בתביעות הנ"ל הנן בידי בימ"ש למשפחה. אולם, בתנאים מסויימים גם ביה"ד הרבני יכול לדון בתביעות אלה. במסגרת תביעה לגירושין המוגשת לביה"ד, ורק במסגרת תביעת לגירושין, ניתן לצרף ולכרוך את התביעות הנ"ל: משמורת ילדים, מזונות אשה ותביעות רכוש, ולהגישן כחלק מתביעת הגירושין לביה"ד הרבני. יודגש כי ישנם תנאים מקדמיים שצריכים להתקיים על מנת שביה"ד יהיה מוסמך לדון בתביעות המצורפות ובהם התנאי העיקרי שתביעת הגירושין וצירוף יתר התביעות נעשו מתוך רצון וכוונה אמיתיים להתגרש ולא רק ממניעים טקטיים ומוך רצון לרכוש יתרונות על פני בן הזוג האחר. עוד יודגש כי מזונות ילדים לא ניתנים לצירוף וכריכה לתביעת גירושין והם תמיד יהיו בסמכות ביהמ"ש למשפחה.

   מהי תביעה למזונות ילדים?

   כשקיים סכסוך בין בני זוג, זכאית האשה להגיש בכל עת לבימ"ש למשפחה תביעה נגד בעלה לתשלום למזונות ילדים. תביעה זו הנה תביעה לחייב את הבעל לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכלכלתם ובגידולם של הילדים והיא כוללת את כל הצרכים להם זקוקים הילדים החל ממזון, דרך לבוש, לימודים, בריאות, וכלה בדיור והוצאות החזקת דיור. ככלל, עפ"י החוק החל כיום על יהודים, חובת תשלום מזונות לילדים המשותפים, ככל שמדובר בצרכים הכרחיים, חלה באופן בלעדי על הבעל. יודגש כי קיימים מקרים ומצבים שבהם תחול על האם חובה להשתתף במזונות הילדים, כמו למשל במקרה שמדובר בילדים שמעל גיל 6 שנים, וכאשר האם עובדת ומשתכרת בשיעור שמעבר לנדרש לכיסוי צרכיה שלה.

   מהי תביעה לשיתוף וחלוקת רכוש?

   כל אחד מבני הזוג זכאי להגיש לביהמ"ש למשפחה תביעה לקבוע כי רכוש וזכויות מכל סוג שנצברו במשך שנות הנישואין ע"י בן הזוג השני הוא רכוש משותף ו/או במקרים המתאימים תביעה הפוכה, לקבוע כי רכוש מסויים אינו רכוש משותף (למשל רכוש שהגיע לבן הזוג בירושה). בתביעה זו ניתן גם לבקש לפרק את השיתוף ברכוש שבין בני הזוג ולחלקו ביניהם בין בדרך של מכירה בין בדרך אחרת של חלוקה.

   קידום עורכי דין קידום עורכי דין
   דילוג לתוכן