לייעוץ ראשוני מיידי

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  חלוקת רכוש – הבסיס

  חלוקת רכוש מתבצעת לפי כלל הקובע כי כל הרכוש שנצבר במהלך הנישואין, מתחלק עם הגירושין בין בני הזוג בחלקים שווים. חלוקה זו מתבצעת בלי קשר לבעלי הרכוש או לשאלה על שם מי הוא רשום. הרכוש המשותף כולל את הבית, הרכב, החסכונות המשותפים וגם נכסים שנצברו לאורך הקריירה כגון קופת גמל, קרן השתלמות, פיצויי פיטורין, ביטוח מנהלים, קרנות פנסיה וכן הלאה. במידה וקיימים מוניטין, חברה או עסק של אחד מבני הזוג, נחשבים אף הם רכוש משותף. הרכוש היחיד שאינו עומד לחלוקה בסיטואציות מן הסוג הזה הוא רכוש מלפני הנישואין, כמו גם מתנות וירושות שהתקבלו במהלך הנישואין.

  על מנת לחלק רכוש הנצבר במהלך הנישואין ורשום על שם אחד מבני הזוג בלבד, יש צורך בהסדר של "איזון משאבים". הסדר זה הינו הדרך המשפטית לחלוקת רכוש בבני הזוג שאין ביניהם הסכם ממון והם התחתנו לאחר חקיקת חוק יחסי ממון. על פי סעיף 5 לחוק, בעת פירוק ברית הנישואין או במקרה בו אחד מבני הזוג הולך לעולמו, רשאי כל אחד מבני הזוג להגיש תביעה לאיזון משאבים וחלוקת הרכוש.

  חוק יחסי ממון קובע כי ניתן לבצע איזון משאבים רק בעת פקיעת הנישואין עקב גירושין, או מוות של אחד מבני הזוג. זוגות שנישאו לפני תאריך 1.1.74 (מועד חקיקת חוק יחסי ממון בין בני זוג) יכולים לחלק את הרכוש המשותף גם לפני פקיעת הנישואין, ולהגיש תביעה לחלוקת רכוש בכל עת.

  חריגים לכללים הבסיסיים של חלוקת רכוש

  העקרונות הבסיסיים של חלוקת רכוש משתנים לגבי בני זוג שנישאו לפני או אחרי חקיקת חוק יחסי ממון בין בני זוג. בני זוג שנישאו אחרי החקיקה ולא ערכו הסכם ממון, יערכו במועד פקיעת הגירושין או לאחר מוות איזון משאבים של כל אחד מהם לגבי רכוש הנצבר במהלך הנישואין. באיזון משאבים לא נכלל רכוש שהיה לכל אחד מבני הזוג טרם הנישואין, או רכוש שהוא קיבל במהלך הנישואין בירושה ובמתנה. מנגד, בקרב בני זוג שנישאו לפני חוק יחסי ממון חלה חזקת השיתוף על הרכוש וגם על החובות. הרכוש הוא משותף גם אם הוא רשום על שם אחד מבני הזוג בלבד. פירוק השיתוף ברכוש עבור בני זוג אלו – שנישאו טרם חוק יחסי ממון – אינו מותנה בגירושין וניתן להגיש תביעה לבצעו בכל עת. נכסים משפחתיים נכללים באופן אוטומטי בהגדרת הרכוש המשותף, בעוד נכסים עסקיים טעונים הוכחת כוונה לכלול אותם במסת הרכוש המשותף כאמור לעיל.

  החריג לכללים הבסיסיים של חלוקת רכוש בא לידי ביטוי במקרים בהם ניתן להוכיח באופן ברור כוונת שיתוף בנכסים שהיו שייכים לאחד מבני הזוג לפני הנישואין, ולחילופין במתנות או ירושות. גם על נכסים אלו יחול שיתוף היות ומבחינת החוק הם שייכים לשני בני הזוג. חובות שנצברו במהלך הנישואין הם משותפים, אלא אם מדובר בחובות שבאופן מובהק לא ניתן לשייכם להיווצרות התא המשפחתי. חובות אלו יכולים להיווצר בשל הימורים, מעשה בגידה, פעולות בלתי חוקיות ועוד.

  החלטות על חלוקת רכוש

  בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני מהווים את הסמכות לדון בענייני הרכוש המשפחתי במהלך נישואין או לאחר גירושין. עם זאת, יש משמעות למירוץ הסמכויות המתנהל בין בני הזוג היות והוא קובע איזו מבין הערכאות תקבל את הסמכות הגבוהה יותר. הגשת תביעת גירושין אל בית הדין הרבני לרבות כריכת ענייני הרכוש, תעביר את הסמכות אל בית הדין הרבני בלבד. לעומת זאת, הגשת תביעת רכוש לבית המשפט לענייני משפחה קודם לכן תבטל את סמכותו של בית הדין הרבני לדון בענייני הרכוש. על כל פנים, לא קיימת פסיקה אחידה בשאלה האם בית הדין הרבני צריך לפסוק לפי החקיקה האזרחית בענייני רכוש.

  לסיכום, הכלל הבסיסי הקובע כיצד מתבצעת חלוקת רכוש הוא שכל הרכוש הנצבר במהלך הנישואין מתחלק בין בני הזוג בצורה שווה. ישנם חריגים אותם חשוב להכיר ורצוי לדעת כי רכוש מלפני הנישואין, מתנות וירושות אינו עומד לחלוקה. הסמכות לביצוע החלוקה מוטלת על בתי הדין הרבניים ובתי המשפט לענייני משפחה בהתאם לנסיבות הדיון ומועדי הגשת התביעות.

  לייעוץ ראשוני מיידי

  השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר
   עורך דין גירושין - שאלות ותשובות

   מהי תביעה למשמורת ילדים?

   כבר בראשית הליכי הגירושין בין בני הזוג מתבקשת, כעניין ברור מאליו, הכרעה בשאלה בידי מי יוחזקו הילדים לאחר הפירוד בין הוריהם. כל אחד מההורים זכאי להגיש לבימ"ש למשפחה תביעת משמורת שבה הוא תובע כי הילדים יישארו בחזקתו ויתגוררו עמו לאחר הפירוד. בדרך כלל ימנה ביהמ"ש פקידת סעד לשם בדיקה ומתן חוות דעת בשאלה מי מבין ההורים הוא המתאים ביותר להיות ההורה המשמורן. במקרים המתאימים יוסיף ביהמ"ש וימנה מומחה בתחום בריאות הנפש לצורך ביצוע בחינה מעמיקה יותר של מסוגלותם ההורית של ההורים. יודגש כי בחוק גם קיימת קביעה כללית (הניתנת לסתירה), כי ילדים עד גיל 6 יהיו במשמורת האם. בדרך כלל, קובע ביהמ"ש כי הילדים המשותפים יהיו במשמורת האם למרות שיש מקרים יוצאי דופן שבהם יקבע ביהמ"ש כי הילדים יהיו בחזקת האב וזאת בדר"כ בעקבות חוות דעת חד משמעית של פקידת הסעד ו/או המומחה למסוגלות הורית.

   מהי סמכות מקבילה של בית הדין הרבני?

   כאמור הסמכות לדון בתביעות הנ"ל הנן בידי בימ"ש למשפחה. אולם, בתנאים מסויימים גם ביה"ד הרבני יכול לדון בתביעות אלה. במסגרת תביעה לגירושין המוגשת לביה"ד, ורק במסגרת תביעת לגירושין, ניתן לצרף ולכרוך את התביעות הנ"ל: משמורת ילדים, מזונות אשה ותביעות רכוש, ולהגישן כחלק מתביעת הגירושין לביה"ד הרבני. יודגש כי ישנם תנאים מקדמיים שצריכים להתקיים על מנת שביה"ד יהיה מוסמך לדון בתביעות המצורפות ובהם התנאי העיקרי שתביעת הגירושין וצירוף יתר התביעות נעשו מתוך רצון וכוונה אמיתיים להתגרש ולא רק ממניעים טקטיים ומוך רצון לרכוש יתרונות על פני בן הזוג האחר. עוד יודגש כי מזונות ילדים לא ניתנים לצירוף וכריכה לתביעת גירושין והם תמיד יהיו בסמכות ביהמ"ש למשפחה.

   מהי תביעה למזונות ילדים?

   כשקיים סכסוך בין בני זוג, זכאית האשה להגיש בכל עת לבימ"ש למשפחה תביעה נגד בעלה לתשלום למזונות ילדים. תביעה זו הנה תביעה לחייב את הבעל לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכלכלתם ובגידולם של הילדים והיא כוללת את כל הצרכים להם זקוקים הילדים החל ממזון, דרך לבוש, לימודים, בריאות, וכלה בדיור והוצאות החזקת דיור. ככלל, עפ"י החוק החל כיום על יהודים, חובת תשלום מזונות לילדים המשותפים, ככל שמדובר בצרכים הכרחיים, חלה באופן בלעדי על הבעל. יודגש כי קיימים מקרים ומצבים שבהם תחול על האם חובה להשתתף במזונות הילדים, כמו למשל במקרה שמדובר בילדים שמעל גיל 6 שנים, וכאשר האם עובדת ומשתכרת בשיעור שמעבר לנדרש לכיסוי צרכיה שלה.

   מהי תביעה לשיתוף וחלוקת רכוש?

   כל אחד מבני הזוג זכאי להגיש לביהמ"ש למשפחה תביעה לקבוע כי רכוש וזכויות מכל סוג שנצברו במשך שנות הנישואין ע"י בן הזוג השני הוא רכוש משותף ו/או במקרים המתאימים תביעה הפוכה, לקבוע כי רכוש מסויים אינו רכוש משותף (למשל רכוש שהגיע לבן הזוג בירושה). בתביעה זו ניתן גם לבקש לפרק את השיתוף ברכוש שבין בני הזוג ולחלקו ביניהם בין בדרך של מכירה בין בדרך אחרת של חלוקה.

   קידום עורכי דין קידום עורכי דין
   דילוג לתוכן