לייעוץ ראשוני מיידי

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  הצעת חוק – הסכם טרום נישואין

  חדשות – הצעת חוק: בני זוג יחתמו על הסכם טרום-נישואין במטרה למנוע סרבנות גט

  ח"כ גילה גמליאל הגישה הצעת חוק על פיה רשם הנישואין יציע לכל זוג הבא להירשם לנישואין לחתום על הסכם טרום נישואין, על מנת למנוע מצבים של עגינות וסרבנות גט. ניתן יהיה לבחור מתוך מספר אפשרויות של ניסוחי הסכמים, כל זוג לפי מה שמתאים להשקפת עולמם. זוג שיבחר לא לחתום על הסכם שכזה יחתום על טופס וויתור.

  הסכמי טרום נישואין מטרתם להגן על בני זוג מפני סחטנות מבן הזוג השני על יד סירוב למתן גט. כיום ישנם אלפי אנשים, רובם נשים, שנמצאים במצב של עגינות וסירוב גט, שמבקשים להמשיך בחייהם ולסיים את הנישואין הלא רצויים ואינם יכולים לעשות זאת בגלל סרבנות גט של בן הזוג. הסכם טרום נישואין מגדיר מראש את הדרכים לסיום הנישואין וסידור הגט, ומעניק דרכים שונות לסיים את הנישואין במידת הצורך תוך מניעת סרבנות גט, כמו איסור התניית סיום הנישואין בעניינים הקשורים לגירושין כמו משמורת, מזונות, ענייני רכוש וממון ועוד (כלומר מניעת סחטנות והתניית מתן גט בוויתורים מהצד השני) , הטלת סנקציות כמו למשל מזונות מוגדלים וסנקציות כלכליות נוספות. זוג שיבקש לשנות את ההסכם בהמשך יוכל לעשות זאת באישור בית משפט או בית דין רבני. למרות היעילות המוכחת של הסכמי טרום נישואין במניעת סחטנות וסירוב גט נמנעים כיום זוגות רבים מלחתום עליו, והוא עדיין לא הפך להליך סטנדרטי. על כך בא החוק החדש לתת מענה.

  הצעת חוק זו באה אחרי הצעת חוק דומה של ח"כ ציפי לבני, שזכתה לביקורת מצד ארגון "מבוי סתום" לתמיכה בנשים עגונות ומסורבות גט, מכיוון שנראה כי האכיפה של החוק תהיה בעייתית, ובעצם יהיה הוא חסר שיניים, מאחר והוא נתון לרצונו הטוב של רשם הנישואין בכל מועצה דתית, וכיום במקומות רבים המועצות הדתיות אינן מכירות בהסכם ואף מסרבות לאמת אותו עבור זוגות שמבקשים לקבל תוקף להסכם. בהצעת החוק שהגישה גילה גמליאל נוסף סעיף על פיו זוגות שאינם מעוניינים לחתום על הסכם זה יחתמו על טופס וויתור, ובכך מובטח כי כל זוג הבא להינשא ייחשף להסכם טרום נישואין ויקבל את ההזדמנות לחתום עליו.

  ההצעה הוגשה על שולחן הכנסת בפברואר 2014, והיא דומה להצעות חוק נוספות שהוגשו בעבר.

  מעניין יהיה לעקוב אחרי אישור ההצעה והתפתחות החקיקה בנידון.

  לייעוץ ראשוני מיידי

  השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר
   עורך דין גירושין - שאלות ותשובות

   מהי תביעה למשמורת ילדים?

   כבר בראשית הליכי הגירושין בין בני הזוג מתבקשת, כעניין ברור מאליו, הכרעה בשאלה בידי מי יוחזקו הילדים לאחר הפירוד בין הוריהם. כל אחד מההורים זכאי להגיש לבימ"ש למשפחה תביעת משמורת שבה הוא תובע כי הילדים יישארו בחזקתו ויתגוררו עמו לאחר הפירוד. בדרך כלל ימנה ביהמ"ש פקידת סעד לשם בדיקה ומתן חוות דעת בשאלה מי מבין ההורים הוא המתאים ביותר להיות ההורה המשמורן. במקרים המתאימים יוסיף ביהמ"ש וימנה מומחה בתחום בריאות הנפש לצורך ביצוע בחינה מעמיקה יותר של מסוגלותם ההורית של ההורים. יודגש כי בחוק גם קיימת קביעה כללית (הניתנת לסתירה), כי ילדים עד גיל 6 יהיו במשמורת האם. בדרך כלל, קובע ביהמ"ש כי הילדים המשותפים יהיו במשמורת האם למרות שיש מקרים יוצאי דופן שבהם יקבע ביהמ"ש כי הילדים יהיו בחזקת האב וזאת בדר"כ בעקבות חוות דעת חד משמעית של פקידת הסעד ו/או המומחה למסוגלות הורית.

   מהי סמכות מקבילה של בית הדין הרבני?

   כאמור הסמכות לדון בתביעות הנ"ל הנן בידי בימ"ש למשפחה. אולם, בתנאים מסויימים גם ביה"ד הרבני יכול לדון בתביעות אלה. במסגרת תביעה לגירושין המוגשת לביה"ד, ורק במסגרת תביעת לגירושין, ניתן לצרף ולכרוך את התביעות הנ"ל: משמורת ילדים, מזונות אשה ותביעות רכוש, ולהגישן כחלק מתביעת הגירושין לביה"ד הרבני. יודגש כי ישנם תנאים מקדמיים שצריכים להתקיים על מנת שביה"ד יהיה מוסמך לדון בתביעות המצורפות ובהם התנאי העיקרי שתביעת הגירושין וצירוף יתר התביעות נעשו מתוך רצון וכוונה אמיתיים להתגרש ולא רק ממניעים טקטיים ומוך רצון לרכוש יתרונות על פני בן הזוג האחר. עוד יודגש כי מזונות ילדים לא ניתנים לצירוף וכריכה לתביעת גירושין והם תמיד יהיו בסמכות ביהמ"ש למשפחה.

   מהי תביעה למזונות ילדים?

   כשקיים סכסוך בין בני זוג, זכאית האשה להגיש בכל עת לבימ"ש למשפחה תביעה נגד בעלה לתשלום למזונות ילדים. תביעה זו הנה תביעה לחייב את הבעל לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכלכלתם ובגידולם של הילדים והיא כוללת את כל הצרכים להם זקוקים הילדים החל ממזון, דרך לבוש, לימודים, בריאות, וכלה בדיור והוצאות החזקת דיור. ככלל, עפ"י החוק החל כיום על יהודים, חובת תשלום מזונות לילדים המשותפים, ככל שמדובר בצרכים הכרחיים, חלה באופן בלעדי על הבעל. יודגש כי קיימים מקרים ומצבים שבהם תחול על האם חובה להשתתף במזונות הילדים, כמו למשל במקרה שמדובר בילדים שמעל גיל 6 שנים, וכאשר האם עובדת ומשתכרת בשיעור שמעבר לנדרש לכיסוי צרכיה שלה.

   מהי תביעה לשיתוף וחלוקת רכוש?

   כל אחד מבני הזוג זכאי להגיש לביהמ"ש למשפחה תביעה לקבוע כי רכוש וזכויות מכל סוג שנצברו במשך שנות הנישואין ע"י בן הזוג השני הוא רכוש משותף ו/או במקרים המתאימים תביעה הפוכה, לקבוע כי רכוש מסויים אינו רכוש משותף (למשל רכוש שהגיע לבן הזוג בירושה). בתביעה זו ניתן גם לבקש לפרק את השיתוף ברכוש שבין בני הזוג ולחלקו ביניהם בין בדרך של מכירה בין בדרך אחרת של חלוקה.

   קידום עורכי דין קידום עורכי דין
   דילוג לתוכן