לייעוץ ראשוני מיידי

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  הסכם ממון

  מהו הסכם ממון?

  הסכם ממון הוא חוזה הנחתם בין שני בני זוג לפני הנישואין או במהלך בנישואין אשר קובע את חלוקת הרכוש במקרים של פרידה או גירושין.

  ההסכם צריך לצפות את העתיד ולהיות תקף גם במקרה של קבלת ירושה גדולה או הבאת ילדים, כלומר במקרים של שינוי משמעותי במצב הכלכלי של מי מבני הזוג או שניהם.

  למי מומלץ הסכם הממון?

  הסכם הממון מומלץ בעיקר לזוגות שמגיעים לחיות יחד והמצב הכלכלי שלהם אינו סימטרי.

  לדוגמא אם הגבר מגיע ממשפחה עמידה מאוד ולעומת זאת האישה מגיעה ממשפחה בעלת מצוקה כלכלית או להיפך. במקרים כאלה הסכם הממון נועד כדי למנוע גניבת רכוש מצד אחד מבני הזוג, במקרה קיצוני, או במקרה נורמטיבי יותר – למנוע עוגמת נפש וסיכסוכים מיותרים על רקע חלוקת הרכוש.

  תוקפו המשפטי של הסכם הממון

  החוק קובע כי רק הסכם ממון שנחתם ע"י בית המשפט לעינייני משפחה או בבי"ד לאחר הנישואין או הסכם הנחתם ע"י רושם נישואין או נוטריון לפני הנישואין הוא תקף.

  ישנם בני זוג המעוניינים לבטל את הסכם הממון וטוענים כי מדובר בהסכם בלתי סביר אשר חתמו עליו מתוך מצוקה נפשית או ניצול של אחד הצדדים.

  נתן לבטל את הסכם הממון אך ביטול זה מצריך חתימה של שני הצדדים ואישור של בית משפט לעינייני משפחה או בבי"ד.

  שינויים בהסכם הממון

  רצוי שהסכם ממון יכלול בתוכו את מגוון האפשרויות העומדות בפני החיים המשותפים וכן סיומם האפשרי, בצורה מפורטת ככל הניתן, ומאידך גם גמישה ושתוכל להכיל שינויים לא צפויים במבנה המשפחה והחיים המשותפים. שינויים בהסכם הממון עשויים להתרחש לדוגמה כאשר נולדים ילדים, אחד מבני הזוג מקבל ירושה גדולה או מתנה גדולה, מה שגורם להוספת סעיפים בהסכם או שינוי סעיפים.

  שינויים בהסכם הממון חייבים להיעשות ע"י עורך דין המתמחה בהסכמי ממון, אך לא חייבים להיעשות אצל אותו עורך דין אשר כתב את ההסכם הראשון.

  כמו בהתחלה, צריך שוב להיחתם הסכם הממון ע"י בית המשפט לעינייני משפחה או בבי"ד באם נשואים או אצל רושם נישואין או נוטריון.

  לייעוץ ראשוני מיידי

  השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר
   עורך דין גירושין - שאלות ותשובות

   מהי תביעה למשמורת ילדים?

   כבר בראשית הליכי הגירושין בין בני הזוג מתבקשת, כעניין ברור מאליו, הכרעה בשאלה בידי מי יוחזקו הילדים לאחר הפירוד בין הוריהם. כל אחד מההורים זכאי להגיש לבימ"ש למשפחה תביעת משמורת שבה הוא תובע כי הילדים יישארו בחזקתו ויתגוררו עמו לאחר הפירוד. בדרך כלל ימנה ביהמ"ש פקידת סעד לשם בדיקה ומתן חוות דעת בשאלה מי מבין ההורים הוא המתאים ביותר להיות ההורה המשמורן. במקרים המתאימים יוסיף ביהמ"ש וימנה מומחה בתחום בריאות הנפש לצורך ביצוע בחינה מעמיקה יותר של מסוגלותם ההורית של ההורים. יודגש כי בחוק גם קיימת קביעה כללית (הניתנת לסתירה), כי ילדים עד גיל 6 יהיו במשמורת האם. בדרך כלל, קובע ביהמ"ש כי הילדים המשותפים יהיו במשמורת האם למרות שיש מקרים יוצאי דופן שבהם יקבע ביהמ"ש כי הילדים יהיו בחזקת האב וזאת בדר"כ בעקבות חוות דעת חד משמעית של פקידת הסעד ו/או המומחה למסוגלות הורית.

   מהי סמכות מקבילה של בית הדין הרבני?

   כאמור הסמכות לדון בתביעות הנ"ל הנן בידי בימ"ש למשפחה. אולם, בתנאים מסויימים גם ביה"ד הרבני יכול לדון בתביעות אלה. במסגרת תביעה לגירושין המוגשת לביה"ד, ורק במסגרת תביעת לגירושין, ניתן לצרף ולכרוך את התביעות הנ"ל: משמורת ילדים, מזונות אשה ותביעות רכוש, ולהגישן כחלק מתביעת הגירושין לביה"ד הרבני. יודגש כי ישנם תנאים מקדמיים שצריכים להתקיים על מנת שביה"ד יהיה מוסמך לדון בתביעות המצורפות ובהם התנאי העיקרי שתביעת הגירושין וצירוף יתר התביעות נעשו מתוך רצון וכוונה אמיתיים להתגרש ולא רק ממניעים טקטיים ומוך רצון לרכוש יתרונות על פני בן הזוג האחר. עוד יודגש כי מזונות ילדים לא ניתנים לצירוף וכריכה לתביעת גירושין והם תמיד יהיו בסמכות ביהמ"ש למשפחה.

   מהי תביעה למזונות ילדים?

   כשקיים סכסוך בין בני זוג, זכאית האשה להגיש בכל עת לבימ"ש למשפחה תביעה נגד בעלה לתשלום למזונות ילדים. תביעה זו הנה תביעה לחייב את הבעל לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכלכלתם ובגידולם של הילדים והיא כוללת את כל הצרכים להם זקוקים הילדים החל ממזון, דרך לבוש, לימודים, בריאות, וכלה בדיור והוצאות החזקת דיור. ככלל, עפ"י החוק החל כיום על יהודים, חובת תשלום מזונות לילדים המשותפים, ככל שמדובר בצרכים הכרחיים, חלה באופן בלעדי על הבעל. יודגש כי קיימים מקרים ומצבים שבהם תחול על האם חובה להשתתף במזונות הילדים, כמו למשל במקרה שמדובר בילדים שמעל גיל 6 שנים, וכאשר האם עובדת ומשתכרת בשיעור שמעבר לנדרש לכיסוי צרכיה שלה.

   מהי תביעה לשיתוף וחלוקת רכוש?

   כל אחד מבני הזוג זכאי להגיש לביהמ"ש למשפחה תביעה לקבוע כי רכוש וזכויות מכל סוג שנצברו במשך שנות הנישואין ע"י בן הזוג השני הוא רכוש משותף ו/או במקרים המתאימים תביעה הפוכה, לקבוע כי רכוש מסויים אינו רכוש משותף (למשל רכוש שהגיע לבן הזוג בירושה). בתביעה זו ניתן גם לבקש לפרק את השיתוף ברכוש שבין בני הזוג ולחלקו ביניהם בין בדרך של מכירה בין בדרך אחרת של חלוקה.

   קידום עורכי דין קידום עורכי דין
   דילוג לתוכן