לייעוץ ראשוני מיידי

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  הסכם גירושין

  גירושין לא חייבים להתנהל בין כותלי בית המשפט, במלחמות ומאבקים מתישים ומרים. אחת הדרכים הנעימות יותר לבצע את המהלך הכואב היא לערוך הסכם גירושין.

  הסכם גירושין הוא הסכם הנערך בין בני זוג המעוניינים להתגרש, ומסכימים ביניהם על הנושאים הכרוכים בגירושין: חלוקת הרכוש, משמורת על הילדים, דמי מזונות וכיוצא באלו. לאחר עריכת ההסכם מגישים אותו בני הזוג לערכאה משפטית (בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה), לאישור. מרגע שאושר ההסכם על ידי הערכאה המשפטית הוא מקבל תוקף של פסק דין, הניתן לאכיפה. לאחר האישור יש להגישו לבית הדין הרבני, אשר לו הסמכות הבלעדית לענייני הגירושין עצמם, ולפתוח תיק סידור גט.

  הנושאים הנכללים בהסכם גירושין הם בדרך כלל:

  • חלוקת רכוש (זכויות בדירה משותפת, רכב, תכולת דירה וכו'), זכויות סוציאליות, חסכונות, חובות, חשבונות בנק, כתובה, התייחסות לתביעות שונות העומדות כנגד מי מהצדדים, עסקים משותפים וכיו"ב
  • נושאים הקשורים לילדים – משמורת ילדים, הסדרי ראיה, אופן החינוך וגידול הילדים, מזונות ילדים ומדורם, ולעיתים מזונות אישה, אופן תשלום המזונות, מועדי התשלום, הצמדה למדד, החלטות לגבי הוצאות מיוחדות ועוד.
  • נושאים אחרים כמו – הגבלת המרחק הגיאוגרפי של מגורי בן הזוג, איסורים שונים, עריכת הגט, הגבלת יציאה לחו"ל, עניינים אישיים כמו קשרים עם המשפחות, ביטול או קיום צווים כגון הרחקה או איסור יציאה מהארץ
  • התייחסות לשינויים – מה קורה במצב של הפרת הסכם, הפחתה / הוספה של דמי מזונות, שינויים עתידיים בקביעת המשמורת והסדרי הראייה.
  • דרכי אכיפה ושינוי ההסכם – הסכמה על דרכי הביצוע כגון גישור, פנייה לערכאה משפטית מסוימת, בוררות, הוצאה לפועל, ייפוי כוח, מתן בטחונות ועוד.
  • יש לשים לב ולכלול כל עניין ונושא, ולו הפעוט ביותר. כבר היו דברים מעולם, שהסכם התפוצץ בגלל מלחמת עולם על תמונות משפחתיות, כלב, או ספר מתכונים עם הערות.

  מטרת כל אחד מבני הזוג הבונים את הסכם הגירושין היא כמובן ליצור מצב אופטימאלי עבורו – לקבל נתח גדול יותר מן הרכוש, דמי מזונות גבוהים יותר)מבחינת האשה), אך ישנן גם מטרות משותפות כמו גידול מאוזן והרמוני ככל הניתן של הילדים, יצירת מצב בו בן הזוג נמצא ברווחה כלכלית מספקת, שמירה על מערכת יחסים תקינה, יצירת הסכם שיצריך כמה שפחות שינויים עתידיים.

  ההסכם צריך להיבנות בכובד ראש, בשימת לב ובמקצועיות. בני הזוג עצמם יכולים לנסח את ההסכם בצורה עצמאית, ולהגיש אותו לאישור גוף משפטי, אך מומלץ ביותר להיעזר בעורך דין מומחה לדיני משפחה, שבקי ומנוסה בהסכמי גירושין, שיוכל לתפור את כל החורים האפשריים וכל הקצוות הפרומים, ויקפיד על כל עניין ועניין שצריך להיכלל בהסכם.

  יש המעדיפים לשכור עורך דין אחד שיטפל בהסכם מטעם שני בני הזוג. זו גישה שיכולה לחסוך כסף ואולי גם לשמור על יחסים תקינים אך עלולה להיות בעייתית מכיוון שבמקרה של חוסר הסכמה עשוי עורך הדין למצוא עצמו בליבה של אש צולבת, ולהפוך בעצמו לעוד נדבך במחלוקת, כאשר אחד הצדדים חש מקופח. שני עורכי דין יבטאו את האינטרסים של שני הצדדים בצורה המלאה ביותר, מצד שני יש סכנה שנוכחות שני עורכי דין תעצים את המתח ותעמיד בסכנה את ההסכם שנכתב בדרכי שלום.

  יש להימנע מכל דבר שעשוי בעתיד להוות עילה לביטול ההסכם, כמו שפה לא ברורה (כך אחד הצדדים יוכל לטעון שלא הבין את ההסכם), חיפזון, פרשנויות שונות ו"אותיות קטנות". גם בית המשפט עשוי לסרב לאשר את ההסכם אם חלקים ממנו אינם מתקבלים על הדעת, או נוגדים את טובת הקטינים או את חוק כבוד האדם וחירותו.

  יש חשיבות עליונה להסכם גירושין ברור, מדויק, בנוי היטב, שיכלול את כל הנושאים הרלוונטיים וגם יתייחס לעניינים עתידיים שעשויים להתרחש. זהו בעצם הסכם שקובע התנהלות חיים שלמה, במיוחד כשיש ילדים, וגם כשאין. ההסכם צריך להיכתב באחריות רבה, ולקחת בחשבון את המסוגלות והיכולות של כל אחד מהצדדים למלא את חלקו בהסכם, להיות פרקטי מבחינת ההתייחסות לחיי היומיום ויצירתי בהתמודדות עם סיטואציות שונות. הסכם טוב ויציב ייתן לבני הזוג המתגרשים שנים של שקט ותפקוד תקין ואילו הסכם לקוי או לא מאוזן עלול להמיט סבל והפסדים למתגרשים ובני משפחותיהם.

  לייעוץ ראשוני מיידי

  השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר
   עורך דין גירושין - שאלות ותשובות

   מהי תביעה למשמורת ילדים?

   כבר בראשית הליכי הגירושין בין בני הזוג מתבקשת, כעניין ברור מאליו, הכרעה בשאלה בידי מי יוחזקו הילדים לאחר הפירוד בין הוריהם. כל אחד מההורים זכאי להגיש לבימ"ש למשפחה תביעת משמורת שבה הוא תובע כי הילדים יישארו בחזקתו ויתגוררו עמו לאחר הפירוד. בדרך כלל ימנה ביהמ"ש פקידת סעד לשם בדיקה ומתן חוות דעת בשאלה מי מבין ההורים הוא המתאים ביותר להיות ההורה המשמורן. במקרים המתאימים יוסיף ביהמ"ש וימנה מומחה בתחום בריאות הנפש לצורך ביצוע בחינה מעמיקה יותר של מסוגלותם ההורית של ההורים. יודגש כי בחוק גם קיימת קביעה כללית (הניתנת לסתירה), כי ילדים עד גיל 6 יהיו במשמורת האם. בדרך כלל, קובע ביהמ"ש כי הילדים המשותפים יהיו במשמורת האם למרות שיש מקרים יוצאי דופן שבהם יקבע ביהמ"ש כי הילדים יהיו בחזקת האב וזאת בדר"כ בעקבות חוות דעת חד משמעית של פקידת הסעד ו/או המומחה למסוגלות הורית.

   מהי סמכות מקבילה של בית הדין הרבני?

   כאמור הסמכות לדון בתביעות הנ"ל הנן בידי בימ"ש למשפחה. אולם, בתנאים מסויימים גם ביה"ד הרבני יכול לדון בתביעות אלה. במסגרת תביעה לגירושין המוגשת לביה"ד, ורק במסגרת תביעת לגירושין, ניתן לצרף ולכרוך את התביעות הנ"ל: משמורת ילדים, מזונות אשה ותביעות רכוש, ולהגישן כחלק מתביעת הגירושין לביה"ד הרבני. יודגש כי ישנם תנאים מקדמיים שצריכים להתקיים על מנת שביה"ד יהיה מוסמך לדון בתביעות המצורפות ובהם התנאי העיקרי שתביעת הגירושין וצירוף יתר התביעות נעשו מתוך רצון וכוונה אמיתיים להתגרש ולא רק ממניעים טקטיים ומוך רצון לרכוש יתרונות על פני בן הזוג האחר. עוד יודגש כי מזונות ילדים לא ניתנים לצירוף וכריכה לתביעת גירושין והם תמיד יהיו בסמכות ביהמ"ש למשפחה.

   מהי תביעה למזונות ילדים?

   כשקיים סכסוך בין בני זוג, זכאית האשה להגיש בכל עת לבימ"ש למשפחה תביעה נגד בעלה לתשלום למזונות ילדים. תביעה זו הנה תביעה לחייב את הבעל לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכלכלתם ובגידולם של הילדים והיא כוללת את כל הצרכים להם זקוקים הילדים החל ממזון, דרך לבוש, לימודים, בריאות, וכלה בדיור והוצאות החזקת דיור. ככלל, עפ"י החוק החל כיום על יהודים, חובת תשלום מזונות לילדים המשותפים, ככל שמדובר בצרכים הכרחיים, חלה באופן בלעדי על הבעל. יודגש כי קיימים מקרים ומצבים שבהם תחול על האם חובה להשתתף במזונות הילדים, כמו למשל במקרה שמדובר בילדים שמעל גיל 6 שנים, וכאשר האם עובדת ומשתכרת בשיעור שמעבר לנדרש לכיסוי צרכיה שלה.

   מהי תביעה לשיתוף וחלוקת רכוש?

   כל אחד מבני הזוג זכאי להגיש לביהמ"ש למשפחה תביעה לקבוע כי רכוש וזכויות מכל סוג שנצברו במשך שנות הנישואין ע"י בן הזוג השני הוא רכוש משותף ו/או במקרים המתאימים תביעה הפוכה, לקבוע כי רכוש מסויים אינו רכוש משותף (למשל רכוש שהגיע לבן הזוג בירושה). בתביעה זו ניתן גם לבקש לפרק את השיתוף ברכוש שבין בני הזוג ולחלקו ביניהם בין בדרך של מכירה בין בדרך אחרת של חלוקה.

   קידום עורכי דין קידום עורכי דין
   דילוג לתוכן