לייעוץ ראשוני מיידי

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  בתי הדין הרבניים

  https://www.rbc.gov.il/

  אם החלטתם לפתוח תיק גירושין בבית הדין הרבני, שווה לדעת איך זה עובד. באתר בתי הדין הרבניים אפשר לברר כל מה שרציתם לדעת על מוסד זה, ויש גם מידע שימושי ואפשרות לבצע פעולות.

  בית הדין הרבני הוא הסמכות להליכי גירושין במדינת ישראל. רק בבית הדין הרבני ניתן לפתוח תיק גירושין ורק בו מתבצע טקס הגירושין עצמו. בסמכות בית המשפט לענייני משפחה נמצאים הדיונים בענייני משמורת, מזונות, חלוקת רכוש, עזבונות. למרות זאת, גם בענייני מזונות האישה, חלוקת רכוש ומשמורת על הילדים יש לבית הדין הרבני סמכות. במקרה כזה, היכן שיפתחו את התיק, שם יבוצע הדיון.

  בית הדין מתחלק לשלושה גופים: הנהלת בתי הדין הרבניים, בתי הדין הרבניים ומערכת השיפוט. באתר תמצאו פירוט לגבי הסמכויות והמבנה הפנימי.

  באתר ניתן לקרוא על בתי הדין לפי נושאים שונים:

  • המבנה הארגוני של בתי הדין, על נושאי התפקידים, לאתר בתי דין לפי היישוב בו גרים.
  • רשימת הנושאים בטיפולם, מה תהליך הטיפול בתיק, סכומי האגרות שיש לשלם ושאלות נפוצות.
  • ניתן לברר פרטים על תיקים בטיפול ואף לפתוח תיק. פתיחת התיק נעשית באופן מקוון – בעזרת תעודת זהות וסיסמה, וניתן אף לשלם בכרטיס אשראי.
  • מאגרי מידע: קובץ חוקים, פסקי דין, טפסים, טופס לזוגות המתגרשים, כללי אתיקה לדייני בתי הדין וכדומה.
  • פניות הציבור לעובד בתי הדין הרבניים, פניה לגבי הדיון המשפטי בעזרת טופס מקוון.

  לייעוץ ראשוני מיידי

  השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר
   עורך דין גירושין - שאלות ותשובות

   מהי תביעה למשמורת ילדים?

   כבר בראשית הליכי הגירושין בין בני הזוג מתבקשת, כעניין ברור מאליו, הכרעה בשאלה בידי מי יוחזקו הילדים לאחר הפירוד בין הוריהם. כל אחד מההורים זכאי להגיש לבימ"ש למשפחה תביעת משמורת שבה הוא תובע כי הילדים יישארו בחזקתו ויתגוררו עמו לאחר הפירוד. בדרך כלל ימנה ביהמ"ש פקידת סעד לשם בדיקה ומתן חוות דעת בשאלה מי מבין ההורים הוא המתאים ביותר להיות ההורה המשמורן. במקרים המתאימים יוסיף ביהמ"ש וימנה מומחה בתחום בריאות הנפש לצורך ביצוע בחינה מעמיקה יותר של מסוגלותם ההורית של ההורים. יודגש כי בחוק גם קיימת קביעה כללית (הניתנת לסתירה), כי ילדים עד גיל 6 יהיו במשמורת האם. בדרך כלל, קובע ביהמ"ש כי הילדים המשותפים יהיו במשמורת האם למרות שיש מקרים יוצאי דופן שבהם יקבע ביהמ"ש כי הילדים יהיו בחזקת האב וזאת בדר"כ בעקבות חוות דעת חד משמעית של פקידת הסעד ו/או המומחה למסוגלות הורית.

   מהי סמכות מקבילה של בית הדין הרבני?

   כאמור הסמכות לדון בתביעות הנ"ל הנן בידי בימ"ש למשפחה. אולם, בתנאים מסויימים גם ביה"ד הרבני יכול לדון בתביעות אלה. במסגרת תביעה לגירושין המוגשת לביה"ד, ורק במסגרת תביעת לגירושין, ניתן לצרף ולכרוך את התביעות הנ"ל: משמורת ילדים, מזונות אשה ותביעות רכוש, ולהגישן כחלק מתביעת הגירושין לביה"ד הרבני. יודגש כי ישנם תנאים מקדמיים שצריכים להתקיים על מנת שביה"ד יהיה מוסמך לדון בתביעות המצורפות ובהם התנאי העיקרי שתביעת הגירושין וצירוף יתר התביעות נעשו מתוך רצון וכוונה אמיתיים להתגרש ולא רק ממניעים טקטיים ומוך רצון לרכוש יתרונות על פני בן הזוג האחר. עוד יודגש כי מזונות ילדים לא ניתנים לצירוף וכריכה לתביעת גירושין והם תמיד יהיו בסמכות ביהמ"ש למשפחה.

   מהי תביעה למזונות ילדים?

   כשקיים סכסוך בין בני זוג, זכאית האשה להגיש בכל עת לבימ"ש למשפחה תביעה נגד בעלה לתשלום למזונות ילדים. תביעה זו הנה תביעה לחייב את הבעל לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכלכלתם ובגידולם של הילדים והיא כוללת את כל הצרכים להם זקוקים הילדים החל ממזון, דרך לבוש, לימודים, בריאות, וכלה בדיור והוצאות החזקת דיור. ככלל, עפ"י החוק החל כיום על יהודים, חובת תשלום מזונות לילדים המשותפים, ככל שמדובר בצרכים הכרחיים, חלה באופן בלעדי על הבעל. יודגש כי קיימים מקרים ומצבים שבהם תחול על האם חובה להשתתף במזונות הילדים, כמו למשל במקרה שמדובר בילדים שמעל גיל 6 שנים, וכאשר האם עובדת ומשתכרת בשיעור שמעבר לנדרש לכיסוי צרכיה שלה.

   מהי תביעה לשיתוף וחלוקת רכוש?

   כל אחד מבני הזוג זכאי להגיש לביהמ"ש למשפחה תביעה לקבוע כי רכוש וזכויות מכל סוג שנצברו במשך שנות הנישואין ע"י בן הזוג השני הוא רכוש משותף ו/או במקרים המתאימים תביעה הפוכה, לקבוע כי רכוש מסויים אינו רכוש משותף (למשל רכוש שהגיע לבן הזוג בירושה). בתביעה זו ניתן גם לבקש לפרק את השיתוף ברכוש שבין בני הזוג ולחלקו ביניהם בין בדרך של מכירה בין בדרך אחרת של חלוקה.

   קידום עורכי דין קידום עורכי דין
   דילוג לתוכן