לייעוץ ראשוני מיידי

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  אפוטרופוס

  אפוטרופוס הוא אדם הממונה על ענייניו של אדם אחר, אשר מסיבה כלשהי איננו מסוגל לדאוג לענייניו. כך למשל, כאשר עקב מצב רפואי (גופני או נפשי) אדם איננו מסוגל להחליט עבור עצמו, ייתכן כי יוגדר כפסול דין. אז ימונה לאותו אדם אפוטרופוס, אשר יהיה ממונה על ענייניו של אותו אדם במקומו. אפוטרופוס יכול להיות קרוב משפחה או אדם אחר כפי שיבחר בית המשפט. האפוטרופוס הוא נאמן על כל ענייניו של פסול הדין והוא חייב בדין וחשבון בפני בית המשפט. 

  אפוטרופוס טבעי ואפוטרופוס ממונה

  אפוטרופוס טבעי הוא כינוי להוריו של קטין – כל עוד הקטין איננו בגיר, הוא איננו מסוגל לדאוג לעצמו לחלוטין ולכן הממונה עליו לעניינים שונים והאחראי לדאוג לכל ענייניו של הקטין הוא ההורה שלו. שני הוריו של הקטין הם אפוטרופוסים לענייניו של הקטין, והם חייבים ביחד ולחוד לפעול למען עניינו של הקטין בצורה בטובה ביותר. חשוב להבין כי שני הוריו של הקטין הם האפוטרופוס ביחד ולחוד ואף גירושין אינם משנים את המצב הזה: גם כאשר אחד ההורים מקבל את המשמורת על הילדים, אין משמעות הדבר כי ההורה השני חדל להיות אפוטרופוס. אפוטרופסות זאת פוקעת באופן אוטומטי בהגיעו של הקטין לגיל בגרות על פי החוק (חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1952), קרי גיל 18.

  אפוטרופוס ממונה, כשמו, הוא אפוטרופוס אשר ממונה על ידי בית המשפט לאדם מסוים אשר הוגדר כפסול דין. פסול דין הוא אדם אשר, כאמור, מסיבה כלשהי איננו מסוגל לדאוג עוד לענייניו. אפוטרופוס יכול שימונה לכל ענייניו של הקטין ויכול שימונה לעניין מסוים. אפוטרופוס יכול להיות אדם יחיד, פרטי, שהוא קרוב משפחתו של פסול הדין או גם מספר אנשים יחד; אפוטרופוס יכול להיות תאגיד; ולבסוף, כאפוטרופוס יכול להתמנות גם האפוטרופוס הכללי – גוף במשרד המשפטים הממונה על טיפול בכל ענייני האפוטרופסות.

  פיקוח משרד המשפטים

  כאשר אדם ממונה כאפוטרופוס של פסול דין כלשהו, עליו לפעול בענייניו של פסול הדין בנאמנות ואך ורק לטובתו של פסול הדין. בנוסף, חייב האפוטרופוס להגיש דו"חות לאפוטרופוס הכללי אודות הטיפול בענייניו של פסול הדין. בעבור חלק מהפעולות, המנויות בחוק, חייב האפוטרופוס לקבל את אישורו של בית המשפט, על ידי הגשת בקשה מתאימה, כדי לבצע את הפעולה. בעבור הפעולות האחרות האפוטרופוס מוסמך לפעול ללא מגבלה – אלא ככל שישנו ניגוד עניינים בין עניינו של האפוטרופוס ובין עניינו של פסול הדין החוסה.

  ביטול אפוטרופסות

  החלטה על אפוטרופסות איננה החלטה קלה כלל ועיקר,והיא נדרשת באותם מקרים קיצוניים בהם אין ברירה אלא למנות אפוטרופוס. כשם שההחלטה על מינוי אפוטרופוס איננה קלה, כך גם ההחלטה על סיום תפקידו של אפוטרופוס איננה פשוטה ויש לוודא כי פסול הדין או החוסה יכולים לנהל את ענייניהם בצורה טובה. לכן, על מנת להשתחרר מתפקידו, על האפוטרופוס לפנות אל בית המשפט על מנת לקבל את אישורו של בית המשפט להתפטר מתפקידו – בין אם על ידי ביטול האפוטרופוס ובין אם על ידי החלפת המינוי באדם אחר.

  לייעוץ ראשוני מיידי

  השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר
   עורך דין גירושין - שאלות ותשובות

   מהי תביעה למשמורת ילדים?

   כבר בראשית הליכי הגירושין בין בני הזוג מתבקשת, כעניין ברור מאליו, הכרעה בשאלה בידי מי יוחזקו הילדים לאחר הפירוד בין הוריהם. כל אחד מההורים זכאי להגיש לבימ"ש למשפחה תביעת משמורת שבה הוא תובע כי הילדים יישארו בחזקתו ויתגוררו עמו לאחר הפירוד. בדרך כלל ימנה ביהמ"ש פקידת סעד לשם בדיקה ומתן חוות דעת בשאלה מי מבין ההורים הוא המתאים ביותר להיות ההורה המשמורן. במקרים המתאימים יוסיף ביהמ"ש וימנה מומחה בתחום בריאות הנפש לצורך ביצוע בחינה מעמיקה יותר של מסוגלותם ההורית של ההורים. יודגש כי בחוק גם קיימת קביעה כללית (הניתנת לסתירה), כי ילדים עד גיל 6 יהיו במשמורת האם. בדרך כלל, קובע ביהמ"ש כי הילדים המשותפים יהיו במשמורת האם למרות שיש מקרים יוצאי דופן שבהם יקבע ביהמ"ש כי הילדים יהיו בחזקת האב וזאת בדר"כ בעקבות חוות דעת חד משמעית של פקידת הסעד ו/או המומחה למסוגלות הורית.

   מהי סמכות מקבילה של בית הדין הרבני?

   כאמור הסמכות לדון בתביעות הנ"ל הנן בידי בימ"ש למשפחה. אולם, בתנאים מסויימים גם ביה"ד הרבני יכול לדון בתביעות אלה. במסגרת תביעה לגירושין המוגשת לביה"ד, ורק במסגרת תביעת לגירושין, ניתן לצרף ולכרוך את התביעות הנ"ל: משמורת ילדים, מזונות אשה ותביעות רכוש, ולהגישן כחלק מתביעת הגירושין לביה"ד הרבני. יודגש כי ישנם תנאים מקדמיים שצריכים להתקיים על מנת שביה"ד יהיה מוסמך לדון בתביעות המצורפות ובהם התנאי העיקרי שתביעת הגירושין וצירוף יתר התביעות נעשו מתוך רצון וכוונה אמיתיים להתגרש ולא רק ממניעים טקטיים ומוך רצון לרכוש יתרונות על פני בן הזוג האחר. עוד יודגש כי מזונות ילדים לא ניתנים לצירוף וכריכה לתביעת גירושין והם תמיד יהיו בסמכות ביהמ"ש למשפחה.

   מהי תביעה למזונות ילדים?

   כשקיים סכסוך בין בני זוג, זכאית האשה להגיש בכל עת לבימ"ש למשפחה תביעה נגד בעלה לתשלום למזונות ילדים. תביעה זו הנה תביעה לחייב את הבעל לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכלכלתם ובגידולם של הילדים והיא כוללת את כל הצרכים להם זקוקים הילדים החל ממזון, דרך לבוש, לימודים, בריאות, וכלה בדיור והוצאות החזקת דיור. ככלל, עפ"י החוק החל כיום על יהודים, חובת תשלום מזונות לילדים המשותפים, ככל שמדובר בצרכים הכרחיים, חלה באופן בלעדי על הבעל. יודגש כי קיימים מקרים ומצבים שבהם תחול על האם חובה להשתתף במזונות הילדים, כמו למשל במקרה שמדובר בילדים שמעל גיל 6 שנים, וכאשר האם עובדת ומשתכרת בשיעור שמעבר לנדרש לכיסוי צרכיה שלה.

   מהי תביעה לשיתוף וחלוקת רכוש?

   כל אחד מבני הזוג זכאי להגיש לביהמ"ש למשפחה תביעה לקבוע כי רכוש וזכויות מכל סוג שנצברו במשך שנות הנישואין ע"י בן הזוג השני הוא רכוש משותף ו/או במקרים המתאימים תביעה הפוכה, לקבוע כי רכוש מסויים אינו רכוש משותף (למשל רכוש שהגיע לבן הזוג בירושה). בתביעה זו ניתן גם לבקש לפרק את השיתוף ברכוש שבין בני הזוג ולחלקו ביניהם בין בדרך של מכירה בין בדרך אחרת של חלוקה.

   קידום עורכי דין קידום עורכי דין
   דילוג לתוכן